I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

April 2018

Geen voorjaarsstorm wel turbulentie op financiële markten

Er trekken verschillende donkere wolken over de internationale beurzen. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China dreigt te escaleren de Amerikaanse centrale bank schroeft de rente verder op en de economische groei zwakt af.

Ondanks de oplopende spanning tussen Washington en Peking, is de kans klein dat de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China verder oplaait. Daar heeft geen van beide partijen belang bij. Ook de afzwakking van de economische groei geeft niet direct aanleiding tot zorgen. Met name in de Verenigde Staten zijn er aanwijzingen dat de economie in het tweede kwartaal juist beter draait dan aanvankelijk werd verwacht. Dat neemt niet weg dat de winstschatting voor verschillende bedrijven waarschijnlijk nog te hoog ligt. Na de recente koersdalingen, zullen eventuele tegenvallers echter minder hard aankomen. Aandelen verdienen de voorkeur boven obligaties. Met het oog op de toenemende spanning op financiële markten is het verstandig om een relatief grote kaspositie aan te houden. De huidige omstandigheden vragen om een bedachtzame aanpak in plaats van om het snel  omschakelen van de ene beleggingscategorie naar de andere, op jacht naar een net iets hoger rendement.  
Liever aandelen dan obligaties


BarometerApril2018grid_EN_Netherland

Bron: Pictet Asset Management    

De economische groei blijft na een versnelling in de afgelopen jaren nu ongeveer op peil, terwijl centrale banken het stimulerende beleid langzaam bijstellen. In dit klimaat hebben aandelenbeleggingen de komende maanden waarschijnlijk weinig opwaarts potentieel. De onderlinge verschillen tussen sectoren en regio’s zullen naar verwachting echter groot zijn. De energiesector is een voorbeeld van een marktsegment met goede vooruitzichten. De olieprijs (grijze lijn in onderstaande grafiek) zit in de lift als gevolg van een dalende dollar en zorgen over het aanbod door geopolitieke spanningen in Iran en Venezuela. Het koersverloop van energiebedrijven is de afgelopen jaren echter achtergebleven bij het beursgemiddelde (groene lijn in onderstaande grafiek). De kans is groot dat deze kloof geleidelijk kleiner wordt.  
Olieprijs loopt op, maar energiebedrijven blijven achter bij beursgemiddelde


equity section chart.png

Bron: Thomson Reuters Datastream, MSCI. Data covering period 25.03.2016 - 27.03.2018. 

De vooruitzichten voor Japanse aandelen zijn de afgelopen tijd iets minder gunstig geworden. Het sterke economische momentum is de afgelopen maanden licht afgezwakt. Dat wordt veroorzaakt door een afzwakkende exportgroei en een door een wat lagere activiteit in de bouwsector. Bovendien houdt de Japanse centrale bank de mogelijkheid open om in navolging van andere banken het stimulerende beleid langzaam gaat terugdraaien. Omdat de Japanse beurs relatief goedkoop is en belangrijke onderliggende trends nog steeds gunstig zijn, geldt voor aandelen uit het land nog altijd een kleine overweging. Dat geldt ook voor Europese aandelen, terwijl de Amerikaanse aandelenmarkten door de zeer hoge waardering minder aantrekkelijk zijn.