I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

April 2018

Kan de landbouw zonder land?

De schaarste aan landbouwgrond zet boeren aan tot een alternatieve vorm van teelt. Voor ‘vertical farming’ is geen grond meer nodig.

In het vertrouwde beeld van een akker of een weide hoort een tractor die het land
bewerkt. 
vertical farming
VerticalFarming_EN.jpg

Bron: Dickson Despommier «The Vertical Farm», Zoubeir Azouz Architecture, Technologist Magazine 2015

Dat plaatje kent iedereen in de 28 EU-landen, waarvan bijna de helft van het totale landoppervlak landbouwgrond is.1 Maar de kans dat er bij het verbouwen van uw groenten geen grond meer wordt gebruikt, neemt toe. Grondloze landbouw verheugt zich in hernieuwde belangstelling. Al in de 19e eeuw stelden wetenschappers dat gewassen mogelijk zonder gebruikmaking van grond konden worden verbouwd. Ver daarvoor al bouwden de Azteken drijvende boerderijen in zee. In de 13e eeuw deden de Chinezen hetzelfde met tuinen.

Met de juiste technieken en apparatuur is het mogelijk om gewassen in water of zelfs in nevel te laten groeien. Door in een gecontroleerde omgeving een voedingsoplossing direct in contact te brengen met de wortels van een plant, kan een boer voor optimale groei zorgen.2 Hydrocultuur, een gangbare methode om grondloze landbouw te bedrijven, wordt meestal gebruikt om tomaten, sla, omkommers, pepers en kruiden te telen. Echter, de techniek is in theorie toepasbaar voor elk gewas.

Minder bouwland, meer monden om te voeden 

Een belangrijke motor achter de opkomst van de grondloze landbouw is de afname van
het beschikbare bouwland. In de afgelopen veertig jaar is bijna een derde van het totale
aardoppervlak dat geschikt is voor landbouw verloren gegaan.3 Erosie en vervuiling zijn
de voornaamste redenen. Ondanks de toegenomen inspanningen om de opwarming van
de aarde te bestrijden, zal het jaren duren om het verlies van landbouwgrond ongedaan
te maken.

Dankzij de ontwikkeling van betere landbouwtechnieken zijn boeren er in geslaagd om
hun productie te verhogen. Dit is met name van belang in het licht van de groeiende
wereldbevolking. De Verenigde Naties voorspellen dat de wereldbevolking zal stijgen
van ongeveer 7,6 miljard mensen vandaag tot 8,5 miljard in 2030. Nog eens twintig jaar
later, in 2050, zullen dat er 10 miljard zijn.4 ‘Grondloze landbouw kan een belangrijke
rol spelen bij het voeden van een groeiend aantal monden’, zegt Marie-Laure
Schaufelberger, productspecialist binnen het team van thematisch beleggen.

Grondloze landbouw kan een belangrijke rol spelen bij het voeden van het groeiende aantal monden.  

Marie-Laure Schaufelberger, Productspecialist

Toenemend belang in de voedselketen 

Een van de voordelen van grondloze landbouw is de mogelijkheid om de hoogte in te
gaan en zo ruimte te besparen. Vertical farming wordt dat genoemd. Doordat
verschillende lagen gewassen boven elkaar worden gestapeld, is de opbrengst per
vierkante meter veel hoger dan bij traditionele landbouw. Daarnaast zullen
bestrijdingsmiddelen niet meer nodig zijn: luchtsluizen en andere veiligheidsprocedures
kunnen ziektes en ongedierte buiten de deur houden.

Anders dan bij de traditionele landbouw met al zijn milieubeperkingen, kunnen kassen
bijna overal worden opgezet. ‘Kleinschalige initiatieven schieten al uit de grond’, zegt
Schaufelberger. ‘Het zijn echter de grote projecten die de meest ingrijpende gevolgen
voor onze landbouwsector zullen hebben. Vorig jaar opende de grootste verticale
boerderij ter wereld haar deuren, in een pakhuis in New Jersey, VS. In potentie kan deze
boerderij jaarlijks bijna 1 miljoen kilo verse groente oogsten, zonder grond, pesticiden of
zonlicht. De kennis die we met deze projecten zullen opdoen, maakt het mogelijk om
zelfs nog grotere boerderijen te bouwen. Dan is de weg vrij voor méér landbouw zonder
land en behoud van de voedselketen.’   

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategieën of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.