I am Article Layout

Actieve beleggingsfondsen of index trackers?

Augustus 2018

Beginnen met beleggen: Actieve fondsen hebben de toekomst

Er is een verschil tussen passief en actief beleggen. Een van de belangrijke verschillen is dat actief beheerde beleggingsfondsen positie kiezen. Dit in tegenstellig tot passieve fondsen. Deze volgen namelijk enkel een beursindex. Lees hier meer over actieve beleggingsfondsen.

Beleggen met oog op de toekomst

Een verstandige belegger let op de kosten, maar hij staart zich daar niet blind op. Hij weet ook dat actief en passief beleggen prima kunnen samengaan; actief beleggen vraagt alleen iets meer bereidheid tot het nemen van risico, maar daar staat een gemiddeld genomen hoger rendement tegenover. Vooral wanneer u wilt beginnen met beleggen, is dit van belang om te weten. Fondsen met een beheerder van vlees en bloed hebben in andere belangrijke opzichten bovendien een flink streepje voor. Ze kiezen bijvoorbeeld actief positie vanuit een visie op de toekomst. Dat is een verschil met het passieve karakter van indexvolgende fondsen. In die index wegen namelijk de grootste bedrijven het zwaarste mee. Dit zijn de ondernemingen waarvan de beurskoers in de voorgaande jaren het snelst gestegen is. Er is echter geen enkele garantie dat de winnaars uit het verleden ook de winnaars van de toekomst zullen worden.

De winnaars van morgen

Het opsporen van de winnaars van morgen is makkelijker gezegd dan gedaan. Wereldwijd zijn er tienduizenden aandelen om in te beleggen. Zelf beheren wij zeer veel actieve beleggingsfondsen. Als u wilt beginnen met beleggen in themafondsen, zijn wij wellicht een interessante optie. Zo zijn wij een pionier in themafondsen, die een bepaald segment van de markt bestrijken. Aan de hand van megatrends zoals vergrijzing, urbanisatie en klimaatverandering, maken wij de analyse welke bedrijven een sleutelrol spelen bij het aanpakken van die uitdagingen. Dit heeft zijn voordelen. Door middel van themafondsen kunt u als belegger beleggen in actuele ontwikkelingen meteen lange termijn visie. Bovendien is een voordeel van actief beheerde fondsen dat het mogelijk is om bepaalde bedrijven bij voorbaat uit te sluiten. Hierdoor kan bijvoorbeeld altijd rekening gehouden worden met uw normen en waarden en die van de bedrijven in kwestie. Fabrikanten van wapens en munitie komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor onze fondsen.

Eigen koers kiezen

Indexvolgende fondsen zullen na aftrek van kosten altijd een rendement halen dat lager
ligt dan de beursindex die ze volgen.  Dit in tegenstelling tot actief beheerde fondsen. Deze hebben namelijk de kans om een rendement te halen dat hoger ligt dan het beursgemiddelde. 

Voordelen actief beleggen

Pictet Asset Management

Dat lukt echter lang niet altijd. In veel gevallen wordt het achterblijvende rendement veroorzaakt doordat de fondsportefeuille sterk lijkt op de samenstelling van de index. Dan is het wel heel lastig om na aftrek van kosten het verschil te maken. 

Pictet’s onderscheidend vermogen 

Met de eerder genoemde thema-aanpak varen wij als vermogensbelegger juist een eigen koers. Wij focussen on hierbij op bedrijven die relatief goede groeivooruitzichten hebben. Zo hebben wij vanuit een sterk vertrouwen uit de trends in de biotechnologie, de Biotech strategie tot het leven geroepen - met als doel te beleggen in bedrijven die naar schatting een aanzienlijk rendement opleveren. Bovendien waren wij in 2015 de eerste vermogensbeheerder met een fonds in robotica. Wat kenmerkend is voor ons belang voor innovatie en vernieuwing. 

Interesse in onze fondsen?

Het is niet mogelijk om direct bij ons een beleggingsrekening af te sluiten. Klik hier om te zien waar u onze fondsen kunt kopen.