I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

Juli 2018

GEO milieu: duurzame oplossingen

Healthy living kan nieuwe investeringsmogelijkheden creëren. De trend voor het leiden van een gezondere levensstijl groeit en in de maand juli staat ons healthy living thema Global Environmental Opportunities centraal.

GEO is een afkorting voor Global Environmental Opportunities en staat voor alle mogelijkheden die ontwikkeld zijn en worden om een duurzame toekomst waar te maken. Voor veel consumenten, bedrijven en overheden is milieubescherming inmiddels een prioriteit geworden. Gestimuleerd door de wereldwijde bewustwording, technologische ontwikkelingen en zorgen rond gezondheidsaspecten, wordt het streven om natuurlijke hulpbronnen van de aarde te beschermen steeds groter. Dit is ook te zien in verschillende politieke ontwikkelingen. 

Een beter klimaat

De klimaatovereenkomst van Parijs, die de opwarming van de aarde wil inperken, getuigt van een wereldwijde inzet voor het klimaat. In die context zien we dat de technologieën die worden ontwikkeld om de milieuproblemen te bestrijden, een sterke groei kennen. Zo is de marktwaarde van milieu-gerelateerde sectoren gestegen naar 2200 miljard dollar en groeit de markt voor milieuvriendelijke sectoren jaarlijks met 6%. 
Waarde en groei

Jaarlijkse groei van de milieumarkt

NL_12_environement_graph1.gif

Pictet Asset Management 2017

Bedrijven die effectieve producten en diensten leveren kunnen dus een sterke groei ervaren in de nabije toekomst. Een versterkte focus op het verhogen van het gebruiken van efficiënte hulpbronnen en het minimaliseren van vervuiling zal hierbij een bepalende factor spelen. 

Een gevarieerde sector

Het inzetten van efficiënte hulpbronnen uit zich op verschillende manieren. Zo kunnen bedrijven in de landbouw er bijvoorbeeld voor kiezen om hun landbouw duurzamer te maken of zich juist meer te focussen op het efficiënter gebruik van water. Momenteel wordt vanuit milieu-gerelateerde sectoren bijvoorbeeld de nadruk gelegd op het inzetten van recycling en het verbeteren van afvalwaterbeheer. 
DE MARKT VOOR MILIEUGERELATEERDE SECTOREN BESTAAT UIT
NL_13_environement_graph2.gif

Pictet Asset Management 2017

Investeren in GEO is investeren in geluk 

Een interessante bevinding, is de samenhang tussen het percentage van gelukkige mensen en de mate waarin aandacht wordt besteed aan de gezondheid van mensen. Zo blijkt uit het World Happiness Report*, gepubliceerd door UNO, dat de landen met de meeste aandacht voor de gezondheid van hun inwoners, ook staan in de top 10 van de gelukkigste landen ter wereld. Daarnaast blijken deze landen ook een hoog bbp per inwoner te hebben. 
DE SCANDINAVISCHE LANDEN IN DE SCHIJNWERPERS
Geluk hangt af van aandacht voor gezondheid
NL_14_environement_graph1.gif

World Happiness Report 2018, Best Countries Ranking 2017, World Bank database.

In het aanpakken van milieu-uitdagingen kunnen zich veel kansen voordoen. Nu de privésector zich inzet voor het aanpakken van huidige milieu-uitdagingen menen wij dat bedrijven die doeltreffende producten en diensten leveren om grondstoffen efficiënter te gebruiken en vervuiling te minimaliseren, sterk kunnen groeien. De kans bestaat hierdoor dat u als belegger kansen kunt benutten in alle segmenten van de wereldeconomie met een focus op bedrijven die innovatieve oplossingen bieden voor milieuproblemen.