I am Article Layout
Maart 2018

Sleutel tot een betaalbare gezondheidszorg

Door de focus te verleggen van het genezen van ziekten naar het voorkomen ervan kunnen we de zorgkosten verlagen en de kwaliteit van ons leven verbeteren.

In Nederland zijn de uitgaven voor de gezondheidszorg gestegen tot bijna € 100 miljard
per jaar.1 De bevolkingsgroei en de vergrijzing stellen ons voor de uitdaging om de
zorguitgaven onder controle te houden. Wereldwijd zullen deze uitgaven stijgen tot
meer dan € 7.000 miljard in 2020, volgens schattingen van adviesbureau Deloitte.2 Het
zou geen verbazing mogen wekken dat de inspanningen om de gestegen
gezondheidskosten te beteugelen nadrukkelijke aandacht krijgen. Heel vaak ligt de focus
van deze maatregelen op pogingen om de kosten van geneesmiddelen te verminderen.
Nieuwe geneesmiddeltherapieën tegen zeldzame ziekten kosten meer dan € 1 miljoen
per jaar.

Preventie in plaats van behandeling

Marie-Laure Schaufelberger, productspecialist van het Pictet-Health fonds, waarschuwt
dat de kosten van geneesmiddelen slechts een klein deel van de totale kosten uitmaken:
‘De Verenigde Staten vormen verreweg de grootste markt voor zorgdiensten en -
producten. Slechts tien procent van de totale uitgaven gaat naar geneesmiddelen op
recept.3 Ziekenhuizen, artsen en klinieken zijn goed voor meer dan de helft van het
gezondheidsbudget. Maar wat deze cijfers met name aantonen, is dat 80% tot 90% van
de totale uitgaven erop is gericht om mensen te behandelen die al ziek of gehandicapt
zijn. Een aandachtsverschuiving naar het voorkomen van deze aandoeningen, biedt
duidelijk voordelen.’

Waarom bedrijven het voortouw kunnen nemen

Preventie kan vele vormen aannemen. ‘Het begint bij een gezonde levensstijl’, legt
Schaufelberger uit. ‘Dat omvat een verstandige aanpak zoals het stoppen met roken,
handhaving van een gezond gewicht en je cholesterol onder controle houden. De
uitdaging ligt in het bieden van prikkels aan mensen om dit te doen. In dit opzicht is er
voor bedrijven een belangrijke taak weggelegd.’

Kostenbesparing met gezond personeel

In de Verenigde Staten is het voor bedrijven heel gebruikelijk om wellnessinitiatieven
aan te bieden die financiële prikkels bieden voor het onderhouden van een gezonde
levensstijl. Tijdens een getuigenverhoor voor de U.S. Senate Committee on Health,
Education, Labor and Pensions zei de CEO van Burd Health onlangs dat zijn bedrijf zijn
zorgkosten met ongeveer 40 procent kon verminderen en de werknemerskosten met 10
procent als gevolg van een wellnessprogramma.

Bewustwording van je levensstijl kan bijdragen aan het verlagen van dure zorg

Het vermijden van kosten

Volgens Schaufelberger zouden overheden meer aan preventie van ziekten moeten
doen. ‘Veertig procent van de patiënten die aan Alzheimer lijden, heeft tevens een
gehoorprobleem. Als gevolg hiervan zijn ze kwetsbaarder en raken ze eerder in een
isolement, wat het ziekteproces versnelt. Door deze kwestie te onderkennen en de
beschikbaarheid van hoortoestellen te verbeteren, kunnen patiënten het langer
volhouden met minder intensieve en daarom minder dure zorg. Daarnaast zal dit het
welbevinden van deze patiënten verbeteren. Groeiende aandacht voor het voorkomen in
plaats van behandeling is voor iedereen een positieve ontwikkeling. Natuurlijk zijn de
financiële besparingen enorm. De grootste winst is echter een hogere kwaliteit van leven
voor een groot deel van de bevolking.’


Nieuwsbrief megatrends

Wilt u de laatste artikelen over megatrends direct in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.