I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

De slimme oplossingen in bouw onderhoud en infrastructuur in Amsterdam staan model voor de beleggingskansen van het Pictet Smart City strategie

December 2018

Amsterdam: slimme stad op weg naar de toekomst

De toekomst is aan bedrijven die er met intelligente oplossingen voor zorgen dat de stad duurzaam kan groeien en toch leefbaar blijft.

De wereldwijde stadsbevolking groeit met gemiddeld meer dan 75 miljoen mensen per jaar in de periode tot 20501. Dat betekent dat er elke twaalf maanden woonruimte, werk en ontspanning moet bijkomen voor bijna honderd maal het aantal inwoners van een stad zoals Amsterdam. Veruit het grootste gedeelte van die groei vindt plaats in opkomende markten, met name in Azië.

Toch zijn er ook dichtbij huis volop voorbeelden te vinden van slimme, duurzame oplossingen die ervoor zorgen dat de stad een veilige en aangename plek blijft om te leven. Het stadsbestuur van Amsterdam stelt bijvoorbeeld strenge eisen aan nieuwe bouwprojecten. Als onderdeel van de plannen om de CO2-uitstoot met 95 procent terug te dringen in iets meer dan dertig jaar, moeten nieuwe woningen en kantoren op duurzame wijze verwarmd of gekoeld worden.

Meest duurzame gebouw ter wereld

In de praktijk hebben de strenge milieuregels vaak veel meer een uitdagende dan een afschrikkende werking. Bedrijven ontlenen trots aan hun prestaties om zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te bouwen. Eind 2014 opende consultancyfirma Deloitte aan de Zuidas het meest duurzame gebouw ter wereld in de stad. 
AmsterdamCentralStation_center_istock_201812.jpg

Bron: Pictet Asset Management

The Edge ontving een BREEAM eindscore van 98,4%2. BREEAM is de toonaangevende maatstaf voor duurzaamheid in de bouwsector. Het gebouw dankte de hoge score onder meer aan een slim klimaatsysteem: werknemers kunnen met hun smartphone de verlichting en de temperatuur op hun eigen werkplek regelen. Het pand raakte de toppositie pas vorig jaar kwijt aan het nieuwe Bloomberg-hoofdkantoor in Londen, dat een haartje beter scoorde: 98,5%.

Sneller en schoner

Een andere wijze waarop Amsterdam de stad leefbaar houdt, is door investeringen in het openbaar vervoer. Een recent voorbeeld daarvan is de opening van de Noord/Zuidlijn. Dagelijks maken meer dan 120.000 reizigers gebruik van de eerste volledig met leds verlichte metrolijn ter wereld3. De rit van het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord naar station Zuid duurt ongeveer een kwartier. Tijdens het spitsuur doe je daar met de auto drie tot viermaal zo lang over. Behalve in tijd zit de besparing ook in een veel lagere uitstoot van broeikasgassen. Dat voordeel wordt volgend jaar bovendien een flink stuk groter. Bij de aanbesteding van een nieuw energiecontract stelt vervoersbedrijf GVB namelijk als voorwaarde dat de stroom volledig op groene wijze opgewekt moet worden. En dat moet gebeuren in Nederland, in de komende tien jaar.

Beleggen in slimme steden

Er liggen mooie kansen voor bedrijven die met innovatieve technologieën en producten een bijdrage leveren aan de aanpak van knelpunten in de stad. Daar speelt onze strategie op in. De strategie belegt in veelbelovende ondernemingen in sectoren zoals mobiliteit en vervoer, infrastructuur, vastgoed, duurzaam grondstofmanagement en technologie voor een leefbare stad. Pictet AM selecteert bedrijven die vanuit een oprechte overtuiging de strijd aangaan met vervuiling, overlast en milieubelasting in de stad. Deze bedrijven zoeken naar oplossingen die de stad leefbaar houden en durven ook te investeren in innovaties om dat mogelijk te maken.

Ondernemingen die met hun activiteiten inhaken op deze megatrends, kunnen hun omzet beduidend sneller zien groeien dan het marktgemiddelde

Onze Smart Cities strategie maakt gebruik van megatrends voor het opsporen van kansrijke beleggingen. Megatrends zijn invloedrijke ontwikkelingen die een doorslaggevende rol spelen bij grote veranderingen die zich op onze wereld ontvouwen. Voorbeelden van megatrends zijn demografie, technologische vooruitgang en economische groei. Wij denken dat ondernemingen die met hun activiteiten inhaken op deze megatrends, hun omzet beduidend sneller kunnen zien groeien dan het marktgemiddelde. En op dat succes kan de belegger meeliften.