I am Article Layout

Pictet Barometer Februari

Februari 2019

Vliegende start in het nieuwe jaar

De snelheid waarmee de aandelenkoersen in januari omhoog schoten maakt net zoveel indruk als de vaart waarmee ze in de laatste maanden van 2018 daalden.

Zorgen over de negatieve impact van de handelsoorlog zijn naar de achtergrond verdwenen door optimisme over de onderhandelingen en de stevige reactie van centrale banken. Bij de huidige waarderingen en de nog altijd aanwezige politieke en economische risico’s, past een gebalanceerde mix van aandelen, obligaties en kasgeld. Op regionaal niveau verdienen Britse aandelen de voorkeur. De zeer lage waardering weegt ruimschoots op tegen het risico van een harde Brexit. De thuismarkt levert bovendien minder dan de helft van de omzet van grote multinationals. Aan de andere kant geldt een lichte onderweging voor de dure Amerikaanse aandelenmarkten.

MAANDELIJKSE ASSET ALLOCATIE OVERZICHT
asset allocation grid

Bron: Pictet Asset Management 

Economische groei en leidende indicatoren

In de ontwikkelde wereld is de economie behoorlijk afgekoeld in de aanloop naar de jaarwisseling. De activiteit in de Amerikaanse maakindustrie liet in december de scherpste daling optekenen sinds de financiële crisis in 2008. Grote boosdoener is de handelsoorlog met China. De onzekerheid over de handelsbetrekkingen werkt ook door in Europa, waar Brexit en andere lokale problemen bovendien een extra rem op de groei zetten. De Europese industriële productie viel eind vorig jaar terug met ruim 3%. Dat de wereldeconomie (blauwe lijn in onderstaande grafiek) toch nog met ruim 3% groeit, is met name te danken aan opkomende markten.

FEELING THE CHILL
World real GDP and leading indicator both going down
AA leading indicator

*Weighted average of 38 individual countries leading indicators. Source: Thomson Reuters Datastream, data covering period 01.01.1998 – 31.12.2018

In China neemt de overheid allerlei maatregelen om de economische activiteit te stimuleren, terwijl de nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro in snel tempo allerlei markthervormingen doorvoert. Ondanks de gunstige ontwikkelingen wijzen de leidende indicatoren (paarse lijn in bovenstaande grafiek) dat het wereldwijde groeitempo de komende maanden nog iets verder kan afkoelen.

Verwachtingen Amerikaanse rente

Een belangrijke reden voor het herstel op financiële markten in januari, is de reactie van centrale banken op de dreigende groeivertraging en de beursonrust. In de Verenigde Staten stopt de Federal Reserve voorlopig met het opschroeven van de rente. Ook op andere manieren geeft de Amerikaanse centrale bank financiële markten wat lucht. Een renteverhoging aan het eind van 2018 (blauwe lijn in onderstaande grafiek), leek tot november onvermijdelijk. Inmiddels is de kans op een dergelijke rentezet gedaald tot minder dan 30%. Rond de jaarwisseling leek de mogelijkheid van een renteverlaging (rode lijn in onderstaande grafiek) zelfs groter dan een verhoging.


RE-RATING
Market implied probability of a change in US Fed funds rate after December 2019 policy meeting
fixed income rate hike probabiltity

Source: Thomson Reuters Datastream. Data from 01.09.2018 to 30.01.2019

De omslag in de renteverwachtingen zet de dollar onder druk. Dit vormt een flinke rugwind voor emerging market-obligaties in lokale valuta’s. Deze categorie verdient een overweging, eventueel ten koste van bedrijfsobligaties. De risico’s in dit segment nemen toe door de afzwakkende groei van de bedrijfswinsten en door het oplopen van de risicopremie ten opzichte van veilige staatsobligaties.