I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

Startup BioMon werkt aan biodiversiteitsherstel

September 2019

De biodiversiteit is behoorlijk uitgekleed

Een evenwichtige biodiversiteit is essentieel om te kunnen leven. Berry van der Hoorn wil met zijn startup BioMon meer te weten komen over de verspreiding van en veranderingen bij dieren en planten om zo aan biodiversiteitsherstel te werken.

Het begrip biodiversiteit wordt veel gebruikt als het gaat om het duiden van bedreigde diersoorten en verdwijnende bossen. “Het gaat slecht met de biodiversiteit in …,” hoor je vaak in relatie tot de bosbranden in het Amazonegebied. De term heeft tegenwoordig direct een negatieve associatie omdat ze wordt gekoppeld aan negatieve ontwikkelingen. En dat is niet geheel onterecht, meent Berry van der Hoorn van BioMon. Deze startup staat voor het Nederlands Centrum voor Genetische Biomonitoring. De onderneming is een spin-off van onderzoeksinstellingen Naturalis Biodiversity Center, Centrum Milieuwetenschappen Leiden,  KWR Watercycle Research en het Leidse gentechbedrijf BaseClear. Van der Hoorn ontkent niet dat biodiversiteit een lastige term is om uit te leggen, maar het behelst de natuur in al haar verschijningsvormen. “Het gaat over ecosystemen als sloten, de Noordzee, het Amazonegebied, maar ook over soorten en genen. Het begrip omvat levende organismen en systemen en de interacties daartussen.”

Biomon_LeftRight_201909.jpg

Copywright: Ester Gebuis

Leg genen eens verder uit.

“Alle soorten vogels of insecten hebben uniek, soortspecifiek DNA. Op het oog zijn ze soms niet herkenbaar als verschillend, maar wel als je hun DNA analyseert.”

Moeten we biodiversiteit, vaak gebruikt als indicator voor de gezondheid van een ecosysteem, in de volle breedte behouden?

“Wat mij betreft zoveel mogelijk. De mens kan niet bestaan zonder andere organismen. De natuur zorgt voor onze vissen en bloemen. We halen stoffen uit de natuur om daar medicijnen van te maken. Als soorten verdwijnen, dan verdwijnen ook de ‘diensten’ die ze voor ons verrichten. Bijen worden bedreigd, maar ze zorgen wel voor de bestuiving van onze voedselgewassen. Waterplanten dragen bij aan schoon water. Biodiversiteit zorgt ook voor vruchtbare grond.”

Benoem eens een bedreiger van onze biodiversiteit.

“Vermesting van onze omgeving. De landbouw gebruikt veel stikstof. Via het grondwater komt dit in sloten terecht en zorgt voor een toename van waterplanten, wat een bedreiging kan vormen voor het waterleven. We zullen echt hard moeten werken om de waterkwaliteit te verbeteren. Het terugdringen van stikstof helpt daarbij. Wat ook niet bijdraagt aan een goede biodiversiteit, is dat we onze natuur hebben versnipperd. Veel natuurgebieden zijn nu geïsoleerde postzegels. Er zijn aaneengesloten natuurgebieden gewenst.”

Wat zie je gebeuren door klimaatverandering?

“Diersoorten trekken van Zuid- naar Noord-Europa. Er komen soorten uit het zuiden hierheen die het goed doen door het warmer worden van voorjaar en zomer, maar er verdwijnen ook soorten. Netto gaan we er nu op vooruit, maar laten we niet vergeten dat de biodiversiteit de laatste 150 jaar als gevolg van verdwijnende plant- en diersoorten minder is geworden. De biodiversiteit in Europa is behoorlijk uitgekleed.”

Wat doet BioMon?

“We analyseren het DNA in een ecosysteem om de diversiteit van organismen te beoordelen. Een toegepast voorbeeld: in opdracht van een waterschap en een provincie onderzoeken we een aantal watermonsters uit een kanaal. De opdrachtgevers willen weten of hun natuurvriendelijke oevers daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit. Het DNA dat we uit het water filteren, vergelijken we met de een omvangrijke DNA-bibliotheek van Naturalis om de aanwezige soorten vast te stellen. Aan de hand van deze soorten kunnen we bepalen of de biodiversiteit door aanleg van de natuurvriendelijke oevers daadwerkelijk is verbeterd - andere en meer soorten. Zo kan de opdrachtgever uiteindelijk zijn beheer aanscherpen.”

Is BioMon de redder van onze biodiversiteit? 

“We zullen veel meer moeten meten om de natuur en onze invloed daarop beter te kunnen begrijpen. Door dit werk krijgen we meer inzicht in ecosystemen en biodiversiteit en hoe we deze beter kunnen beheren. Monitoring is een langetermijnactiviteit, om bij te houden wat waar leeft en welke verschuivingen optreden. Van meer dan 90 procent van onze biodiversiteit weten we vrijwel niets. Van ongeveer vierhonderd Nederlandse soorten wordt structureel bijgehouden hoe het ze vergaat. Het voordeel van onze meettechniek is dat die efficiënter, goedkoper en sneller is dan de traditionele methoden, en ook nog eens betrouwbaarder. Daardoor kunnen we veel meer meten.”