I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

Inflatie en belastingverhoging bedreigen het ideale aandelenscenario

Mei 2021

100 dagen Joe Biden

Amerikaans president Joe Biden is 100 dagen aan de macht. Hij maakt flink vaart bij het aanpakken van de pandemie. Maar hoe ziet zijn beleid er na corona uit?

Om 8:00 uur lokale tijd nam Verenigde Staten-correspondent Michiel Vos in New York het woord in het webcast van Pictet Asset Management over de eerste 100 dagen van president Joe Biden. Hij wordt tegenwoordig een stuk rustiger wakker dan een paar maanden geleden. Vos: “Het is heel fijn om je ’s ochtends niet meteen af te vragen met wie Donald Trump nu weer in de clinch ligt. Biden is in de dagelijkse nieuwsstroom veel minder zichtbaar. Maar in het dagelijks leven in New York zijn de effecten van zijn beleid al goed te zien. Hij is volledig gefocust op het bestrijden van de coronapandemie. Inmiddels zijn er meer dan 200 miljoen prikken uitgedeeld in de Verenigde Staten.”

Het Amerikaanse vaccinatietempo ligt aanzienlijk hoger dan in Europa. Dat is een knappe prestatie. Vos: “. Onder meer door de grote bevoegdheid van individuele staten, zijn de infrastructuur en de organisatie van de vaccinatiecampagne niet te vergelijken met die in Europese landen. Het succes is overigens voor een deel te danken aan de acties van de voorganger van Biden. Trump heeft veel energie gestopt in het samenwerken met farmaciebedrijven bij het ontwikkelen van een vaccin, terwijl Europese landen vooral bezig waren met het bestellen van zoveel mogelijk middelen. Een overeenkomst tussen Biden en Trump is overigens dat ze allebei geen moeite doen om een brug te slaan met senatoren of congresleden van de andere partij. In dat opzicht breekt Biden met de lijn van Obama, die veel energie stopte in het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak voor zijn beleid.”

Amerikanen trekken de portemonnee

Voorlopig heeft Biden overigens niet de steun nodig van de Republikeinen in de Senaat of het Huis van Afgevaardigden. “In de aanloop naar de verkiezingen, waren op financiële markten nog zorgen dat de Democraten zowel het presidentschap als de twee kamers van het Amerikaanse congres naar zich toe zouden trekken”, vertelt Luca Paolini – beleggingsstrateeg bij Pictet Asset Management. De angst was dat de Democraten de vrije hand zouden krijgen om strenge regulering door te voeren in het bedrijfsleven, die de economische groei zou afremmen. Een andere zorg was dat overmatige stimuleringsmaatregelen de inflatieverwachtingen zou aanwakkeren.

“Nu het eind van de pandemie in zicht komt, durven Amerikanen steeds meer de portemonnee te trekken”, vertelt Paolini: “Volgens schattingen van de Federal Reserve en verschillende analisten heeft de Amerikaanse bevolking een overschot aan spaartegoeden van 2 biljoen dollar. Dankzij de enorme economische boost, zullen de Verenigde Staten in 2021 voor het eerst sinds 2006 een grotere bijdrage leveren aan de groei van de wereldeconomie dan China. Die ontwikkeling wordt weerspiegeld op financiële markten.  Amerikaanse aandelen en grondstoffen zijn sinds de verkiezingen de grote winnaars, terwijl aandelen uit China en opkomende markten achterblijven.”

De Verenigde Staten zullen voor het eerst sinds 2006 een grotere bijdrage leveren aan de groei van de wereldeconomie dan China

Paolini waarschuwt dat aandelenmarkten nu een heel groot voorschot nemen op het ideale scenario. Voor de komende zes tot twaalf maanden zijn de vooruitzichten gunstig, maar op de langere termijn zijn er wel degelijk risico’s. Paolini: “De Federal Reserve voorspelt al enige tijd dat de korte rente over een periode van vijf jaar op 2,5% staat. Aanvankelijk lag de marktverwachting een stuk lager, maar de afgelopen maanden is deze gestegen tot de Fed-prognose.”

“De monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen van het afgelopen jaar zijn een stuk groter dan die in de jaren ’60, die ervoor zorgden dat de inflatie in de jaren ’70 heel sterk opliep. Door Covid-19 is het startpunt deze keer heel anders. Maar dat neemt niet weg dat oplopende inflatieverwachtingen kunnen leiden tot een omslag in het positieve aandelenklimaat. Een ander gevaar is dat de bedrijfswinsten onder druk komen te staan door een hogere belastingheffing. In de Verenigde Staten vormt bedrijfsbelasting slechts 1,6% van het bbp. Dat is minder dan de helft van wat het in bijvoorbeeld in Europa is 1.”

De nieuwe rol van de VS

Biden is van plan om de bedrijfsbelasting te verhogen van 21 naar 28% 2. In dat scenario kunnen de Amerikaanse bedrijfswinsten met 10% dalen volgens Paolini. Vos: “Hogere belastingen voor bedrijven staan bovenaan het lijstje van maatregelen die hij wil nemen als de pandemie onder controle is. Daarnaast gaat zijn focus uit naar het tegengaan van de grote ongelijkheid in de Verenigde Staten, onder meer via het uitbreiden van het zorgstelsel. Biden moet overigens wel vaart maken met zijn beleid. Volgend jaar zijn alweer congres-verkiezingen en het staat bepaald niet vast dat de Democraten dan hun meerderheid behouden.”

Wat waarschijnlijk niet verandert, is de relatie tussen de Verenigde Staten en China. Vos: “Biden gaat net als Trump proberen om China weer terug in het hok te krijgen. Het grote verschil zit in de wijze waarop hij dat wil bereiken. Hij zet vooral in op overleg en diplomatie, in plaats van op retoriek en handelsmaatregelen. Overigens stellen de Verenigde Staten zich op het politieke wereldtoneel ook anders op. De rol van politieagent die overal ter wereld conflicten oplost is ingeruild voor een waarbij in overleg allerlei milieukwesties worden aangepakt.”

Paolini bevestigt dat het kan dat de Verenigde Staten in politiek opzicht minder gewicht in de schaal leggen op het wereldtoneel: “In combinatie met het dubbele tekort op de lopende rekening en de begroting, kan dat ervoor zorgen dat de dollar onder druk komt te staan. Dat zou gunstig zijn voor aandelen uit opkomende landen en de Verenigde Staten. Maar de richting van financiële markten wordt straks waarschijnlijk bepaald door het thema dat na de pandemie in de schijnwerpers komt te staan.”