I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur.

Bent u een Institutionele Belegger of Particuliere Belegger?

Januari 2018

Redenen om te beleggen in Pictet-Nutrition

Beleggen in de toekomst van voedsel

Een wereldwijde beleggingskans

Het Pictet-Nutrition-fonds streeft naar kapitaalgroei in een sector waarin bedrijven de toegang tot en de kwaliteit en duurzaamheid van voedselproductie die nodig is voor gezondheid en groei, verbeteren. Het fonds belegt in bedrijven die groeien omdat ze actief zijn in de globale voedselproductieketen, vanaf de boerderij tot op uw bord.

Ongeveer 20% van de wereldbevolking is ondervoed.

Referentie: Voedsel- en landbouworganisatie

Redenen om te beleggen in Pictet-Nutrition

 • Groeipotentieel op lange termijn
  Consumenten vragen hoogwaardig voedsel, terwijl overheden de regelgeving aanscherpen om ondervoeding te verbeteren. Daarom zouden bedrijven die "gezonde" producten leveren het snelst moeten groeien binnen de voedselketen.
 • Verantwoorde en duurzame aanpak
  Bedrijven die oplossingen aanreiken om de productie te verhogen en tegelijkertijd de milieu-impact en verspilling verminderen, zullen cruciaal zijn voor de overgang naar een duurzamere voedselketen.
 • Soepele en gediversifieerde beleggingskansen 
  De voedselwaardeketen bestaat uit verschillende sectoren en regio's die qua kenmerken en onderlinge afhankelijkheid verschillen. Hierdoor is het beheerteam voortvarender in de marktcycli en kan het tevens profiteren van seculaire groei.

Waarom nu?

Slechte voeding - te weinig of te veel eten - is één van de belangrijkste maatschappelijke problemen van onze tijd. Er zijn grote investeringen nodig om een groeiende wereldbevolking efficiënt en duurzaam te voorzien van voedsel met een hoge voedingswaarde.
Technische innovatie verbetert de kwaliteit en efficiëntie van de voedselketen
Beleggen in voedingsoplossingen

Bron: Pictet Asset Management

Voor wie is het fonds geschikt?

Het fonds kan geschikt zijn voor beleggers die voorbereid zijn om op de lange termijn te beleggen en bereid zijn voor hun belegging een potentieel hoger risico te nemen.

Wat zijn de risico's

 • Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De waarde van en inkomsten uit een belegging kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk bedrag van uw belegging niet terugkrijgt.
 • Het fonds kan beleggen in opkomende markten. Beleggingen in opkomende markten kunnen potentieel riskanter en volatieler zijn dan die in de geïndustrialiseerde markten.
 • Beleggingen worden gedaan in activa die in vreemde valuta's zijn uitgedrukt en die niet gedekt zijn ten opzichte van de referentievaluta van het fonds. Wisselkoersschommelingen kunnen daarom van invloed zijn op de waarde van de beleggingen.