I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur.

Bent u een Institutionele Belegger of Particuliere Belegger?

December 2017

Redenen om te beleggen in Pictet-Security

Uw klanten kunnen delen in het groeipotentieel van bedrijven die innovatieve beveiligingsoplossingen bieden

De mogelijkheid om te beleggen in Beveiliging

Innovatie, regulering en verstedelijking zijn allemaal langetermijn groeifactoren in de sector beveiliging. Het groot aantal innovatieve bedrijven dat nog in de kinderschoenen staat van hun ontwikkeling, versterkt onze overtuiging dat de lange termijn argumenten om te beleggen in Pictet-Security bijzonder aantrekkelijk zijn. 

De wereldwijde markt op het gebied van beveiliging wordt tegen 2021 geschat op USD 280 miljard.

Bron: G4S, Freedonia, 2013
Het fonds streeft ernaar deze beleggingskansen in deze aan veranderingen onderhevige sector waar ook ter wereld te benutten, op alle gebieden van de beveiligingsindustrie, met een bijzondere focus op fysieke beveiliging, beveiligingsdiensten en IT-beveiliging.

Redenen om te beleggen in Beveiliging

 1. Beleggen in een breed scala aan bedrijven
  Een scala aan diensten is nodig voor de instandhouding van onze beveiliging overdag. Het aantal bedrijven dat nodig is om deze uitdagingen aan te gaan, biedt een brede diversificatie, variërend van het testen van chemicaliën in ons voedsel tot de beveiliging van online e-betalingen.
 2. Een beleggingskans op lange termijn 
  Wij zijn van mening dat beleggingen in de sector beveiliging een aantrekkelijk geprijsd groeipotentieel vormen. Veel bedrijven op dit gebied genieten een hoge omzetgroei, premium prijzen, hoge winstmarges en een solide cashflow. Beleggingen in de sector beveiliging zijn in de afgelopen jaren doorgaans veerkrachtig gebleken en wij zijn van mening dat het Pictet-Security fonds beleggers een aantrekkelijk risico-return profiel biedt.
 3. Een maatschappelijk verantwoord fonds
  Het fonds sluit bedrijven uit die betrokken zijn bij wapens, militaire onderaannemers en kernenergie.

Waarom nu?

Innovatie, regulering en verstedelijking zijn allemaal langetermijn groeifactoren in de sector beveiliging.
De frequentie en de omvang van cyberaanvallen neemt toe in alle sectoren
cyberaanvallen

Bron: Bloomberg, Datalekken, 2014

 De wereldwijde directe kosten als gevolg van cybercriminaliteit voor de economie worden nu geschat op meer dan USD 400 miljard per jaar. Uit dit cijfer blijkt de omvang van de bedreiging als gevolg waarvan de beveiligingskosten fors zijn gestegen.1

Tegelijkertijd wordt de wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid complexer en breder en allesomvattend, variërend van voedsel en auto's tot de beveiliging op de werkvloer.

We verwachten een grotere vraag naar producten en diensten die de vitale infrastructuur in steden beschermen, waarbij de wereldbevolking in minder ontwikkelde landen tegen 2050 zal verdubbelen.2

Voor wie wordt dit gedaan?

Het fonds kan geschikt zijn voor beleggers die bereid zijn om op de lange termijn te beleggen en voor hun belegging een potentieel hoger risico te nemen.

Wat zijn de risico's?

 • Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
 • De waarde van en inkomsten uit een belegging kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk bedrag van uw belegging niet terugkrijgt.
 • Het fonds kan beleggen in opkomende markten. Beleggingen in opkomende markten kunnen potentieel riskanter en volatieler zijn dan die in de geïndustrialiseerde markten.
 • Beleggingen worden gedaan in activa die in vreemde valuta's zijn uitgedrukt en die niet gedekt zijn ten opzichte van de referentievaluta van het fonds. Wisselkoersschommelingen kunnen daarom van invloed zijn op de waarde van de beleggingen.