I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

December 2017

Verantwoord beleggen

Laurent Ramsey stelt dat beleggers langetermijnrisico’s beter kunnen beheren en groeikansen beter kunnen benutten als ze criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur meenemen in hun beleggingsstrategie

Sinds de opstelling van de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties in 2006, is verantwoord beleggen niet langer een niche-activiteit, maar steeds meer mainstream geworden. Zo wordt met de invoering van ESG-ratings door Morningstar en beleggingsconsultants aangetoond dat institutionele beleggers meer inzicht willen hebben in hoe hun geld belegd wordt. Bovendien toont dit aan dat bedrijven interesse hebben in het publiekelijk delen van hun standpunten betreft duurzaamheid. 

Beleggers wensen te investeren in een meer duurzame vorm van kapitalisme.

Sinds kort hanteren individuele beleggers, family offices en fondsen soortgelijke principes en maken zij zo duidelijk het verlangen te hebben om te beleggen in een meer duurzame vorm van kapitaal. Wij zijn van mening dat dit fenomeen voortvloeit uit een aantal trends die verder geen verband houden met elkaar.

  • Bedrijfsschandalen zijn niet nieuw, maar de problemen bij Enron, Worldcom, Parmalat en Petrobras blijven nazinderen bij beleggers. Door het falen van de governancestructuren kampen veel beleggers immers nog met verliezen.
  • Milieuproblemen, zoals de slechte luchtkwaliteit in grote steden, waterverontreiniging en klimaatverandering vormen vanuit sociaal, economisch en politiek standpunt een grote uitdaging. Dit creëert nieuwe kansen voor bedrijven die concrete oplossingen bieden voor dergelijke problemen.
  • Consumenten geven steeds vaker de voorkeur aan zuivere en gezonde producten, zoals elektrische auto's of biologisch voedsel. Hierdoor veranderen de businessmodellen van bedrijven die traditioneel worden gezien als "veilige havens".
  • Het overheidsbeleid inzake klimaatverandering, bedrijfsbelasting of softdrinks kant zich langzaam maar zeker tegen bedrijven die winst maken ten koste van de maatschappij.
  • De economische omstandigheden veranderen in sectoren zoals de energiesector. Hier neemt bijvoorbeeld het aantal hernieuwbare energiebronnen die geen overheidssteun meer nodig hebben om op kosten te concurreren met fossiele brandstoffen toe. Dit terwijl deze sector in veel andere landen momenteel profijt heeft van subsidies.

Wij onderscheiden drie mogelijke opties voor beleggers die minder risico’s willen lopen als het op beleggen aankomt. Wij zijn van mening dat elke belegger op zijn minst de kans moet krijgen om valkuilen in core portfolios te ontdekken. 

Als eerste optie raden wij beleggers die beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen aan om de bestuursstructuren systematisch te analyseren om zo structurele tekortkomingen te identificeren. Hierdoor worden tekortkomingen zoals het gebruik van kortetermijn- en balansgerelateerde doelstellingen voor de vergoeding van leidinggevenden aan het licht gebracht. Beleggers moeten de aandacht vestigen op eventuele problemen en hun mening laten horen door middel van stemmachtiging. Indien het management nalaat die problemen aan te pakken, kan dat voor beleggers een aanleiding zijn om hun investering in te trekken.

Een tweede optie is focussen op duurzame ondernemingen. Duurzame ondernemingen identificeren, vereist een goed inzicht in hun fundamentele kern, bedrijfsmodel, de kwaliteit van hun management en track record. Omdat deze ondernemingen doorgaans beter bestand zijn tegen conjuncturele schommelingen en gemakkelijker disruptieve trends opnemen in hun ontwikkelingsstrategie, zijn ze volgens ons beter gepositioneerd om een stabiele omzet te genereren op de lange termijn.

Een derde optie is zich te richten op een beperkt aantal bedrijven die zich specialiseren in specifieke oplossingen voor milieuproblemen, zoals technologieën voor waterbehandeling, energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen of energiebronnen met een lage CO2-uitstoot. Omdat ze sneller zouden kunnen groeien dan het wereldwijde BBP, vormt dit zeker een succesverhaal.

In alle gevallen is tijd de bepalende factor. Beleggers moeten de druk van het denken en handelen op de korte termijn weerstaan. Bovendien raden wij beleggers aan om bedrijven niet langer als handelsgoederen te beschouwen. Er is immers geen kant-en-klare oplossing, maar hoe langer de tijd, hoe waarschijnlijker het wordt dat duurzaam kapitalisme de beste manier is voor beleggers om succes te boeken op de lange termijn.