I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

global environmental opportunities: de ecologische impact meten

Juli 2019

Boven onze stand leven: Earth Overshoot Day

De wereldbevolking heeft in nog geen zeven maanden de jaarlijkse hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die de aarde kan leveren verbruikt. Ons model kwantificeert de milieu-impact van overconsumptie.

29 juli 2019 is de datum die iedereen in zijn agenda zou moeten zetten.

Want dan is het Earth Overshoot Day, de dag waarop de wereldbevolking de jaarlijkse hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die de planeet kan leveren, zoals hout, vis, water en mineralen, heeft verbruikt.

Voor de rest van het jaar verminderen wij de voorraden die beschikbaar zijn voor de toekomstige generaties, door meer te verbruiken dan de aarde op natuurlijke wijze kan aanvullen in een periode van 12 maanden, en bijgevolg afval produceren zoals kooldioxide-uitstoot. 

Het is verontrustend dat de Overshoot Day, berekend door de non-profit organisatie Global Footprint Network (GFN), sinds het begin van de jaren zeventig elk jaar vroeger valt.

Het onderzoek van Pictet Asset Management schetst een soortgelijk alarmerend beeld. Het laat zien dat de menselijke activiteit en het afval dat het genereert leidt tot onomkeerbare veranderingen in het ecosysteem van de planeet.

Onze analyse, die is gebaseerd op een instrument dat de bio-capaciteit meet, bekend onder de naam Planetary Boundaries (PB) -raamwerk, kwantificeert het verbruik van hulpbronnen en de uitstoot van afval door elk van de meer dan 100 bedrijfstakken die deel uitmaken van de wereldeconomie. 

Het model is ontwikkeld door het Stockholm Resilience Centre en beoordeelt de toestand van het ecosysteem aan de hand van negen milieu-eigenschappen, zoals het gebruik van water en land en de vermindering van de ozonlaag, om de ecologische "veilige marge van manoeuvre" te bepalen waarbinnen de mens zou moet werken.

Vier van die drempels zijn al overschreden.

Neem bijvoorbeeld de biochemische stromen stikstof en fosfor.

Stikstof en fosfor zijn macronutriënten die op grote schaal worden gebruikt in meststoffen. Intensieve landbouw, industriële activiteiten en de bevolkingsgroei hebben het volume van macronutriënten in rivieren en oceanen tot een gevaarlijk niveau verhoogd, met als gevolg een overmatige algengroei.

Dit is een probleem omdat algen zuurstof in water afbreken en waterplanten en vissen doden in een proces dat eutrofiëring wordt genoemd. Wetenschappers schatten dat zeegebieden zonder zuurstof of 'dode zones' sinds 1950 zijn verviervoudigd, waardoor mariene ecosystemen wereldwijd worden bedreigd1.

Uit onze analyse op bedrijfstak niveau blijkt dat 40% meer biochemisch afval wordt uitgestoten dan het milieu aan kan.

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel.

Er zijn tekenen die erop wijzen dat de inspanningen om een halt toe te roepen aan de milieuschade, zoals beleidsmaatregelen of nieuwe innovatieve technologieën om de ecologische verslechtering aan te pakken, zijn vruchten beginnen af te werpen. 

Volgens GFN viel de Overshoot Day in de jaren zeventig tot 2014 elk jaar gemiddeld drie dagen vroeger. Sindsdien is dit tempo echter vertraagd tot minder dan één dag per jaar.

Ons model geeft ook reden tot optimisme. Het laat zien dat sommige bedrijfstakken in de bosbouw en andere milieusectoren erin slagen minder biochemisch afval te produceren, dankzij innovatieve technologieën zoals de beheersing van milieuvervuiling.

Deze bedrijven spelen een belangrijke rol om ons te helpen onze milieuschuld af te betalen en niet boven onze stand te leven.

Beleggen om biochemische vervuiling te verminderen

Het PB-LCA-raamwerk wordt gebruikt bij de samenstelling van onze Global Environmental Opportunities (GEO)-portefeuille.

De aandelen in GEO hebben een aanzienlijk kleinere biochemische voetafdruk dan de aandelen die in de MSCI All-Country World Equity Index vertegenwoordigd zijn. 

impact maken
Biochemische stromen per jaar in kg, stikstof-equivalent, per USD miljoen jaaromzet
Biochemische stroomdiagrammen

Bron: Pictet Asset Management, op 20-05-2019

Zo werkt de Global Environmental Opportunities-strategie van Pictet:

  • De strategie belegt in aandelen van bedrijven in de bloeiende milieu-industrie die actief bijdragen aan de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen in de wereld.
  • De beleggingen worden gekozen uit een breder universum dat bestaat uit de 3.500 meest milieuverantwoorde beursgenoteerde bedrijven ter wereld - bedrijven die voldoen aan de criteria van ons eigen PB-LCA-raamwerk.
  • De strategie is een geconcentreerde portefeuille van 50 tot 60 aandelen van bedrijven die actief zijn op gebieden zoals de beheersing van milieuvervuiling, watervoorziening, hernieuwbare energie, afvalbeheer en duurzame landbouw.
  • Met een risico-rendementsprofiel dat vergelijkbaar is met dat van een op groei gerichte beleggingsstrategie, kan de Global Environmental Opportunities-strategie van Pictet AM worden gebruikt als aanvulling op een aandelenallocatie binnen een wereldwijde portefeuille.