I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger?

voor- en nadelen van de bitcoin

Maart 2021

De geheimen van de bitcoin

Naarmate de prijs van de bitcoin stijgt, tonen beleggers steeds meer actieve belangstelling. Maar zou de cryptomunt  een echte beleggingscategorie worden?

Het is geen toeval dat de bitcoin opnieuw in de belangstelling staat nu de bezorgdheid over de inflatie toeneemt.

Dat komt omdat cryptomunten, waarvan de bitcoin de bekendste is, barometers zijn geworden van het sentiment over een agressief monetair beleid van de centrale banken en financiële repressie. De voorbije tien jaar hebben de centrale banken in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis hun economie ondersteund door de rente en obligatierendementen laag te houden onder het inflatieniveau, wat beleggers in feite dwingt tot negatieve voor inflatie gecorrigeerde rendementen. Dat werd duidelijker toen beleidsmakers nog nadrukkelijker reageerden op de economische crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Tegelijkertijd neemt het wantrouwen tegenover overheidscontrole toe nu ons leven zich steeds meer online afspeelt. Een anonieme digitale valuta wordt aantrekkelijk.

Maar er kan veel misgaan voor de bitcoin. Zozeer zelfs, dat het moeilijk zou zijn om de digitale munt te rechtvaardigen als iets anders dan een van de meest speculatieve beleggingen.

Aantrekkelijkheid van cryptomunten

De bitcoin krijgt de laatste tijd veel aandacht wegens de bezorgdheid dat de centrale banken te ver zijn gegaan met kwantitatieve versoepeling en andere stimuleringsmaatregelen. De toenemende vrees is dat de monetaire autoriteiten stilaan overheidstekorten monetiseren, wat wil zeggen dat ze de overmatige overheidsuitgaven permanent financieren om de economie te ondersteunen tijdens de Covid-19-pandemie. 

Dat is een probleem, want historisch gezien is schuldmonetisering een voorbode van ongecontroleerde inflatie.

Maar zelfs wie zich geen zorgen maakt over dit soort extreme resultaten, heeft redenen om de bitcoin te gebruiken. Dat de centrale banken de rente op staatsobligaties tot onder de huidige lage inflatie houden, de zogenaamde financiële repressie, alleen al heeft de opportuniteitskosten voor het aanhouden van activa die geen inkomsten genereren, zoals de bitcoin, verminderd.

Meer recent had de cryptomunt een bescheiden positieve correlatie met aandelen en goud en een negatieve correlatie met Amerikaanse staatsobligaties en de dollar.

Bitboom
Bitcoinprijs (USD, '000)
Bitcoin price.png

Bron: Refinitiv Datastream, Bitstamp. Gegevens per 04.03.2021.

Ondertussen zijn steeds meer bedrijven bereid om de bitcoin te gebruiken voor zijn oorspronkelijke doel: als ruilmiddel. Tesla, de producent van elektrische wagens, zegt wagens te willen verkopen die in bitcoin zijn geprijsd en heeft een deel van zijn cashposities in dollar omgezet in de cryptomunt. De financiële ondernemingen Mastercard en BNY zijn ook op zoek naar transacties in bitcoin of willen die voor rekening van klanten houden, en de Amerikaanse derivatenbeurs CME biedt bitcoin-futures aan, die de weg zouden kunnen effenen voor een meer liquide markt in de toekomst.

Minder transacties

De bitcoin vindt misschien de weg naar de normale handel, maar de cryptomunt heeft nog een lange weg af te leggen voordat het valuta's vervangt. De bitcoin is nog steeds omslachtig om te gebruiken, wordt niet algemeen geaccepteerd en de verhalen zijn legio van mensen die hun wachtwoord vergeten of hardwareproblemen hebben, zodat ze geen toegang meer hebben tot hun bitcoin-portefeuilles – zo'n 20 procent bitcoins zou zo al verdwenen zijn. 1

Bovendien is blockchain, de database die wordt gebruikt om transacties in bitcoin te registreren, beperkt in het aantal transacties dat kan worden uitgevoerd – geschat op drie tot negen per seconde. Voeg daar nog de hoge transactiekosten bij en de aantrekkelijkheid van de bitcoin verbleekt ten aanzien van meer liquide activa. 

Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, waarschuwde onlangs dat de bitcoin een zeer inefficiënte manier is om transacties af te handelen en een zeer speculatieve belegging is.

De recente prijsschommelingen doen twijfels rijzen over het potentieel van de bitcoin als alternatief voor veilige activa of als waardeopslag. Op 21 februari piekte de prijs op 58.000 dollar. De dag nadien viel die terug tot 47.000 dollar - het niveau van een week eerder. Dat soort volatiliteit is niet nieuw – de dollarkoers van bitcoin heeft altijd sterk geschommeld.

Een belangrijk probleem voor beleggers is dat de bitcoin onmogelijk te waarderen is. De waarde is niet gebaseerd op een onderliggend actief – de bitcoin is het actief. De cryptomunt genereert geen inkomsten. En, in tegenstelling tot bijvoorbeeld goud, heeft de bitcoin geen lange geschiedenis waarin het een breed gedragen reputatie als alternatieve waardeopslag heeft kunnen opbouwen. De digitale munt wordt dun verhandeld, wordt vaak geassocieerd met illegale transacties en is onderhevig aan wilde stemmingswisselingen.

En er zijn aanzienlijke risico's aan verbonden.

De verkeerde aandacht trekken

Hoe meer de bitcoin de speculatieve belangstelling wekt van amateurbeleggers, hoe meer de regelgevers die hen beschermen er aandacht aan schenken. Op zijn recente hoogtepunt werd geschat dat de totale waarde van alle bestaande bitcoins duizend miljard dollar bedroeg. Hoewel dat nog niet gezien wordt als een potentieel systeemrisico voor het financiële systeem, is de markt groot genoeg om de aandacht te trekken van de regelgevers. Afgezien van het feit dat de gerechtelijke autoriteiten al interesse tonen in de rol van de bitcoin in de zwarte economie. Ondertussen is de mining van bitcoins sterk geconcentreerd, vooral onder Chinese operatoren. 

Hoewel de anonimiteit van de bitcoin de grote aantrekkingskracht is, kan het dat de bestaande autoriteiten daaraan afbreuk zouden doen als zij iets soortgelijks zouden aanbieden. Yellen merkte onlangs op dat, hoewel er veel problemen zijn die moeten worden opgelost voordat digitale dollars kunnen worden gecreëerd, het toch "absoluut de moeite waard is om ernaar te kijken”. Ze voegde eraan toe dat een "digitale dollar zou kunnen leiden tot snellere, veiligere en goedkopere betalingen”. Een digitale dollar die ook zijn gebruikers anoniem maakt, zou mogelijk aantrekkelijk zijn – afhankelijk van het soort garanties dat de overheid wil bieden. 

Hoe meer de bitcoin de speculatieve belangstelling wekt van amateurbeleggers, hoe meer de regelgevers die hen beschermen er aandacht aan schenken.

Het grootste resterende nadeel van de bitcoin zou dan het beperkte aanbod zijn – er is een maximaal aanbod van 21 miljoen munten. En het vergt steeds meer rekenkracht om elke extra bitcoin te minen, waardoor de munt immuun is voor het soort devaluatie van traditionele valuta's die veel van zijn supporters vrezen.

Maar zelfs hier wordt de bitcoin bedreigd. De mining van bitcoins verbruikt volgens een schatting al meer elektriciteit dan Argentinië. 2 De Iraanse regering heeft lokale black-outs toegeschreven aan de energie-opslorpende bitcoin-operatoren.3 Dat geeft overheden nog een reden om agressieve maatregelen tegen de bitcoin te treffen.

De cryptomunt haalt steevast de krantenkoppen en kan op veel steun rekenen in internetchatrooms. Maar de risico's ervan zijn te groot om ooit een serieus en belangrijk investeringsinstrument te worden, laat staan een vervanging van de dollar.