I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Mei 2018

Groei wereldeconomie is over hoogtepunt maar van krimp is nog zeker geen sprake

Analyses laten zien dat economische groei over het hoogtepunt is maar van krimp is nog geen sprake. Wij verwachten dat de economische groei de komende vijf jaar rond het huidige niveau zal blijven liggen.

Volgens onze Chief Strategist, Luca Paolini doet de wereldeconomie momenteel wel een stapje terug en beleggers moeten eventueel rekening houden met een reactie hierop op de financiële markten.

In reactie op deze ontwikkeling hebben wij de asset allocatie op neutraal gezet, waardoor de weging in obligaties wordt verhoogd en de positie in cash wordt afgebouwd.

Maandelijks overzicht Asset allocatie


BarometerMay2018grid_EN_Short.gif

Bron: Pictet Asset Management    

Het is nog iets te vroeg om te zeggen dat de stijging op de aandelenmarkt ten einde is, maar de vooruitzichten voor obligaties verbeteren sterk. Als we inderdaad de piek in de groei hebben gezien, dan zou de Fed sneller haar verkrappingsbeleid kunnen gaan heroverwegen. De stijging van de rente op een 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie  boven de 3% zal door sommige rentegevoelige sectoren van de economie gevoeld worden.   
Heeft de treasury yield EEN PLAFOND BEREIKT?
Rendementen op overheidsobligaties met een looptijd van 10 jaar in de VS en de nominale BBP-groei in %


asset allocation treasuries.png

Bron: Thomson Reuters Datastream. Data covering period 24.10.1999 – 24.04.2018 

Er zijn twee redenen om aandelen in de eurozone te verkiezen boven Amerikaanse aandelen. We zien een zwakker wordende euro, die voor betere resultaten in de eurozone kan zorgen. Ook zien we dat de voorwaarden voor bedrijfs- en omzetgroei in de eurozone sterk zijn verbeterd. In de VS zien we signalen van een afzwakkende groei.
 
In ontwikkelde aandelenmarkten geven we de voorkeur aan energie-gerelateerde aandelen. Deze kunnen profiteren van de aanhoudende stijging van de olieprijzen. We blijven onderwogen in defensieve aandelen, maar dit houden we scherp in de gaten. Mocht de economische groei tegen blijven vallen, dan kan het interessant zijn de positie in defensieve aandelen te vergroten.