I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Maandelijkse asset allocatie vooruitzichten

September 2018

Zomerzorgen zijn nog niet helemaal verdwenen

Aan het begin van de zomer stonden vooral de bedreigingen voor het mooie klimaat op financiële markten in de schijnwerpers. De internationale spanningen liepen door de handelsoorlog gestaag op.

Hierdoor leken de bedrijfswinsten onder druk te komen staan, juist op een moment dat een omslag in het beleid van centrale banken ertoe leidde tot een afnemende liquiditeit op financiële markten. Gelukkig was de vrees overtrokken. De wereldeconomie groeit gestaag en het bedrijfsleven presenteerde mooie winsten. Daar komt bij dat centrale banken geen vaart maken met het bijstellen van het monetaire beleid. Bovendien lukte het om lokale crises in Turkije en Argentinië snel in te dammen. De onderliggende risico’s voor de wereldeconomie zijn echter niet verdwenen, we denken dat het te vroeg is om de neutrale weging van zowel aandelen als obligaties aan te passen.

Evenwichtige weging aandelen, obligaties en cash 

Aandelen uit opkomende markten staan de laatste maanden sterk onder druk. Het bedrijfsleven in deze landen wordt relatief zwaar getroffen door zorgen over de oplaaiende handelscrisis en door sancties die de Verenigde Staten invoert tegen Iran en Rusland. Daar komt bij dat ondernemingen met dollarschulden veel last hebben van de stijging van de Amerikaanse munt. Deze bedrijven boeken vaak inkomsten in lokale valuta’s, zodat door de vertaalslag naar duurdere dollars de rente- en aflossingskosten oplopen.   
maandelijkse asset allocatie overzicht 
BarometerSeptember2018grid_EN_short.gif

Bron: Pictet Asset Management

 

Sinds half januari zijn koersen van aandelen uit opkomende markten gemiddeld met 17% gedaald. Een omslagpunt lijkt echter dichtbij. In China verbetert het economisch klimaat. De overheid heeft nieuwe stimuleringsmaatregelen afgekondigd in reactie op de Amerikaanse handelsmaatregelen. De door Pictet AM ontwikkelde leidende indicator voor de Chinese economie (groene balkjes in onderstaande grafiek) heeft het hoogste niveau bereikt in ruim anderhalf jaar.
Economisch klimaat in China verbetert

Pictet Asset Management China Leading Index, % verandering, op jaarbasis 3m/3m

Chinese LI for equities.png

Bron: Pictet Asset Management. Data vanaf 30.06.2016 - 31.07.2018  

Daar komt bij dat de aandelen in deze regio’s relatief goedkoop zijn. De waardering ligt 25% onder het niveau van Amerikaanse aandelen, terwijl dat verschil gebruikelijk 10% is. De winst in dit aandelensegment groeit dit jaar naar verwachting met 18% en volgend jaar met 11%. Er komt dan ook geen verandering in de overweging voor aandelen uit opkomende markten.

Dollar heeft waarschijnlijk de top bereikt 

Een andere ontwikkeling die in het voordeel uitpakt van opkomende markten is dat de opmars van de Amerikaanse dollar waarschijnlijk langzaamaan op zijn eind komt. De Amerikaanse munt heeft de wind in de rug van een sterke economie in de Verenigde Staten en een oplopende inflatie, die de centrale bank ruimte geeft om de rente sneller te verhogen dan in andere ontwikkelde landen. In vergelijking met een mandje andere belangrijke valuta’s, is de dollar sinds juli 2011 met 37% opgeveerd (groene lijn in onderstaande grafiek).
Dollar heeft waarschijnlijk de top bereikt
Handelsgewogen US-dollar, januari 2000 = 100
FI and currencies Trade weighted dollar.png

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Thomson Reuters Datastream, Bloomberg. Data van 01.01.2002 - 29.08.2018

Tenzij de Amerikaanse inflatie onverwacht omhoog schiet of president Donald Trump een nieuw pakket belastingverlagingen doorvoert, lijkt de munt voorlopig de top te hebben bereikt.

Pictet Asset Management


Maandelijkse nieuwsbrief

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen?

Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.