I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Barometer van augustus: Voorzichtig optimistisch over de economische groei

Voorzichtig optimistisch

ondanks de toenemende handelsspanningen blijven de wereldeconomie en de bedrijfswinsten veerkrachtig.

De Amerikaanse bedrijfswinsten zitten in de lift en in China krijgt de economie een boost dankzij een nieuw pakket stimuleringsmaatregelen. De verbetering van het economische en financiële klimaat zijn aanleiding om wat optimistischer te worden over aandelenbeleggingen. 

Assetmix in evenwicht

De meeste aandelenmarkten zijn bepaald niet goedkoop, maar in sommige regio’s is de waardering wel degelijk aantrekkelijk. Een goed voorbeeld zijn opkomende markten. De beurzen in deze landen staan onder druk door de stijging van de dollar. Dit maakt het lastiger voor bedrijven die voornamelijk omzet boeken in de eigen valuta om schulden in de Amerikaanse munt af te betalen. Daar komt bij dat deze landen relatief hard geraakt worden door de dreiging van een handelsoorlog. Er komen echter signalen dat het ergste achter de rug is voor opkomende markten. 
Assetmix in evenwicht
BarometerAugust2018grid_EN_short.gif

Pictet Asset Management 2018

Gemiddeld ligt de economische groei in deze landen 2,8 procentpunt hoger dan in de ontwikkelde wereld. Momenteel ligt de waardering van aandelen uit opkomende markten 20% lager dan in andere regio’s. Dat verschil is een stuk groter dan de 12% die de afgelopen vijf jaar gebruikelijk was. Daar komt bij dat valuta’s uit deze landen na een flinke daling (grijze en blauwe lijn in onderstaande grafiek) weer wat kunnen herstellen. Al met al is er voldoende reden om positief te worden over de vooruitzichten van aandelen uit opkomende markten. 

Flinke tik voor valuta’s uit opkomende markten

In de Verenigde Staten is de inflatie de afgelopen maanden gedaald van ruim 3% in februari tot 1,7% in juni. Die daling is het gevolg van een stijging van de dollar en enkele meer fundamentele factoren. Een ander effect is dat de Amerikaanse inflatieverwachting voor de komende tien jaar (blauwe lijn in onderstaande grafiek) na een flinke stijging nu per saldo rond een niveau van net iets meer dan 2% schommelt. 
Valuta's uit opkomende markten
equities

Pictet Asset Management 2018

Hierdoor neemt de noodzaak voor de Federal Reserve om de rente verder te verhogen af. Bovendien wordt het voor beleggers minder interessant om positie te kiezen in activa die bescherming bieden tegen oplopende inflatie. In obligatiemarkten zijn dat gunstige ontwikkelingen voor staatsleningen. Daarbij geldt dat Amerikaanse obligaties op basis van een effectief rendement van 3% duidelijk favoriet zijn ten opzichte van Duitse staatsleningen (0,4% rendement).

Opmars Amerikaanse inflatieverwachtingen valt stil

Amerikaanse inflatieverwachtingen
bonds

Pictet Asset Management 2018

Maandelijkse nieuwsbrief

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de laatste trends en ontwikkelingen binnen beleggen? Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.