I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Mei 2018

Onze wereld verandert; moeten uw beleggingen niet mee veranderen?

Thema’s zoals klimaatverandering vergrijzing en bevolkingsgroei zorgen ervoor dat de wereld om ons heen verandert. Vermogensbeheerder Pictet gebruikt deze megatrends als kompas voor het opsporen van veelbelovende beleggingen.

Net als een fietser meer vaart kan maken met de wind in de rug, kan een belegger investeren in ondernemingen waarvan de omzet relatief snel stijgt omdat ze profiteren van een thema zoals technologische vooruitgang of globalisering. Als onafhankelijke Zwitserse vermogensbeheerder onderscheiden wij ons op het vlak van themabeleggen. In samenwerking met onafhankelijke adviespartijen heeft Pictet 14 megatrends geïdentificeerd die de wereldwijde ontwikkelingen bepalen. 

Hogere levensverwachting door innovatie

Veel grote veranderingen in onze wereld zijn terug te leiden naar megatrends. Een goed voorbeeld is de gestage toename van de levensverwachting. Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat een pasgeboren Nederlander een levensverwachting heeft van ruim 81 jaar. In 1950 was dat slechts 48 jaar. De enorme verbetering is deels te danken aan een verbetering in de kwaliteit van de gezondheidszorg en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en medische apparatuur. Ook speelt mee dat we ons veel meer bewust zijn geworden van de invloed die allerlei zaken op onze gezondheid hebben. 

Bewuster kiezen 

Een voorbeeld daarvan is de aandacht voor de negatieve gevolgen van roken. Tegenwoordig wordt er steeds meer bekend over de impact die voeding kan hebben op onze gezondheid.   
Steeds meer mensen kiezen voor gezonde voeding zoals biologische producten en vermijden zoveel mogelijk kunstmatige toevoegingen. In dit opzicht speelt duurzaamheid in toenemende mate een belangrijkere rol. Mensen en bedrijven hebben steeds meer aandacht voor de vraag of de maaltijd van vandaag niet de bron vormt voor voedselschaarste of milieuproblemen in de toekomst. De ontwikkelingen die schuilgaan achter de groeiende levensverwachting zetten dus allerlei veranderingen in gang. In gebieden waar deze verandering het snelst gaat, liggen vaak goede kansen voor bedrijven om de omzet snel te laten groeien. 

Trends langer en gezonder leven: Waar liggen de kansen voor beleggers?

Onze Healthy Living thema strategieën investeren in bedrijven die de kwaliteit van ons voedsel en onze medische behandeling verbeteren, ziekten voorkomen of bijdragen aan het creëren van een schoner milieu voor ons en toekomstige generaties.

Thema strategie Biotech

Biotech richt zich op de bedrijven die op basis van  de snelgroeiende kennis van ons DNA een nieuwe generatie medicijnen ontwikkelen tegen allerlei ziektes. Zo werken biotechbedrijven hard aan de ontwikkeling van middelen die ervoor zorgen dat chronische aandoeningen, zoals Alzheimer of Parkinson en dodelijke ziektes als kanker voorkomen of genezen kunnen worden.

Thema strategie Nutrition

De wereldbevolking groeit van 7,5 miljard mensen naar bijna 10 miljard in 2050. Het is een flinke uitdaging om steeds meer monden te voeden, terwijl klimaatveranderingen toenemen en dreigingen vormen voor de landbouwproductie. Dit vormt de insteek van het Nutrition thema, dat belegt binnen de hele voedselketen: van gewaszaadje tot diepvriesmaaltijden in de supermarkten.  

Thema strategie Global Environmental Opportunities (GEO)

Binnen onze GEO-strategie is milieubescherming het belangrijkste thema. Bedrijven die oplossingen ontwikkelen om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en vervuiling tegen te gaan, hebben een mooi groeivooruitzicht. Ongezonde leefmilieus kunnen hierdoor verminderd worden en het aantal sterfgevallen wegen luchtvervuiling kan worden teruggebracht. 

Thema strategie Health 

De stijgende levensstandaard van mensen overal ter wereld is het uitgangspunt van dit thema. Zo investeert het thema onder meer in medicijnontwikkelaars, ziektekostenverzekeraar en andere ondernemingen in de medische industrie.

Waarom beleggen in Thema strategieën? 

Onze thematische beleggingsteams zijn gespecialiseerd in de identificatie van de sterkste bedrijven die een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van onze gezondheid en het verder opstuwen van de levensverwachting. De thema strategieën van Pictet Asset Management zetten u op weg.