I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Maart 2019

Zo ziet de stad van de toekomst eruit

Steden zijn de belangrijkste motor van economische groei en welvaart. Maar ook van CO2-uitstoot en vervuiling. Voor de slimme stad ligt er echter volop ruimte voor duurzame groei.

Voor wie de drukte voor lief neemt, heeft het stadsleven heel veel voordelen. Bijna alles wat je nodig hebt is op fietsafstand en er is niet meer dan appje nodig om een warme maaltijd op tafel te krijgen. Wist je dat alleen al in de Verenigde Staten huishoudens $730 miljard per jaar uitgeven aan afhaal- en thuisbezorgd maaltijden1? De keerzijde is dat steden verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de afvalproductie en maar liefst 70% van de uitstoot van broeikassen2. Die uitstoot dreigt flink toe te nemen. De Verenigde Naties voorspellen dat het aantal stadsbewoners wereldwijd met maar liefst 2 miljard mensen stijgt in de periode tot 2045. 

Hoe houden we steden leefbaar?

Om de stad van de toekomst leefbaar te houden, zijn enorme investeringen nodig. Zakenbank Citigroup heeft becijferd dat er jaarlijks een bedrag van ruim $2.000 miljard uitgegeven moet worden aan infrastructuur, woningen, kantoren, onderwijs, gezondheid en recreatie. Met die investeringen moeten steden niet alleen groter worden, maar vooral ook slimmer. Er liggen fraaie mogelijkheden voor bedrijven die helpen bij het verbeteren van de bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. 

Online shoppen

De Finse liftfabrikant Kone is een voorbeeld van zo’n onderneming. Door de groei van de stadsbevolking – waar hoogbouw eerder regel dan uitzondering is – en vergrijzing neemt de vraag naar liften stevig toe. De markt groeit naar schatting van $89 miljard in 2015 naar $125 miljard in 20213. Een andere onderneming die de wind in de rug heeft van slimme steden is het Britse Segro. Het concern investeert in distributiecentra in stedelijke gebieden. Die zijn hard nodig, aangezien klanten van internetwinkels hun aankopen graag de volgende dag in huis willen hebben.

Veelbelovende beleggingskans

Bedrijven die met innovatieve oplossingen slim inspelen op kansen die ontstaan rondom Smart Cities, kunnen afstevenen op een omzetgroei van circa 15%. Dat steekt gunstig af tegen de verwachte groei van de wereldeconomie, die blijft steken rond de 3%. De stad van de toekomst is dus behalve een aangename plaats om te leven, ook een veelbelovend beleggingsthema.