I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger?

Maart 2020

Ontcijfer de omgang met volatiele markten

De aandelenmarkten zijn de afgelopen weken sterk gedaald nu het coronavirus zich ook buiten China verspreidt. Hoewel de sell-offverontrustend is, mogen beleggers nooit toegeven aan de drang om drastische acties te ondernemen wanneer de markten het moeilijk hebben.

Als aandelenkoersen gedurende een korte periode sterk schommelen, zoals in de eerste week van februari het geval was, is het begrijpelijk dat beleggers hierdoor een vraagteken zetten achter hun beslissingen. De pijn om financieel verlies te lijden is tenslotte heviger dan de vreugde van een  succesvolle investering.

Uit ervaring weten we echter dat wie doeltreffend wil beleggen niet mag toegeven aan de drang om moeilijkheden implusief uit de weg te gaan.

“Beleggers mogen nooit vergeten dat inventarisatie het geheim achter kapitaalgroei is – het sneeuwbaleffect dat ontstaat als u uw rendement opnieuw belegt om in de toekomst meer rendement te genereren, kan nadelig zijn” zegt Shaniel Ramjee, senior investment manager multi-asset strategies bij Pictet Asset Management. “Om van dit rente-op-rente effect te profiteren, is het belangrijk dat beleggers een lange termijn visie aanhouden. Overhaaste beslissingen nemen op basis van gedeeltelijke informatie brengt ernstige risico’s met zich mee.”

Zeker wanneer de markten volatiel zijn, mogen beleggers de beleggingsprincipes niet uit het oog verliezen. Het helpt wanneer u als belegger zorgt voor diversificatie in de portefeuille, een lange termijn visie in beeld houdt, regelmatig belegd en specifieke aandelen aanhoudt.

Zorg voor diversificatie: Dit is een regel die beleggers te allen tijde moeten opvolgen. Bij marktvolatiliteit is het niet slechts raadzaam zich vasthouden aan een portefeuille met diverse investeringen maar zelfs noodzakelijk. De ervaring leert ons dat gediversifieerde portefeuilles beter bestand zijn tegen de negatieve effecten van volatiele markten dan geconcentreerde portefeuilles.

Behoud een lange termijn visie: Naast een gediversifieerde portefeuille opbouwen, is het ook belangrijk om een lange termijn visie aan te houden, wanneer de markten scheuren vertonen. De ervaring leert dat crisissen en volatiliteit van tijdelijke aard zijn en dat de aandelenmarkten zich uiteindelijk herstellen.  

De bull en de bear
Bull- en bearmarkten van de afgelopen 40 jaar: S&P 500-index
De geheimen van volatiliteit ontcijferd

Bron: Bloomberg, Standard & Poor's, JP Morgan; getoonde gegevens in termen van koersresultaat, over de periode 31.12.1972-31.12.2019

In plaats van te reageren op korte termijn verschuivingen in de marktindicatoren, kan het voortzetten van uw koers, op lange termijn vruchten afwerpen.

Regelmatig beleggen helpt: Zelfs de meest doorgewinterde beleggingsprofessional vindt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om de markt precies in te schatten. Daarom is regelmatig in vaste bedragen investeren wellicht de beste aanpak op lange termijn. Beleggers die zo te werk gaan, merken dat zij meer aandelen kopen tegen een lagere prijs en minder aandelen tegen een hogere prijs.

Obligaties zijn niet de enige oplossing: Om hun portefeuille te beschermen bij moeilijkheden op de markt neigen beleggers vaak naar obligaties, die geroemd worden om hun defensieve eigenschappen. Ze zijn echter niet de enige optie. In plaats van op grote schaal wijzigingen door te voeren in hun portefeuille, zouden beleggers kunnen overwegen om aandelen aan te houden. Dit kunnen zij doen met een groep aandelen die veerkrachtig zijn gebleken tijdens periodes van hoge marktvolatiliteit, zoals die in de MSCI Low Volatility Index. Andere gebruikelijke instrumenten om een portefeuille te diversifiëren, zijn onder meer alternatieve beleggingen zoals in onroerend goed of goud.