I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

Digital

Thematische beleggingsmogelijkheden in digital

Augustus 2019

De lange weg naar digitale transformatie

Hoe vergevorderd de wereldwijde transitie naar digitaal ook mag lijken er is nog een zeer lange weg te gaan. Dat betekent dat er volop beleggingskansen zijn.

In 2013 veroorzaakte Eric Schmidt, de toenmalige bestuursvoorzitter van Google, opschudding toen hij voorspelde dat tegen 2020 iedereen op aarde met het web verbonden zou zijn. Met nog minder dan een jaar te gaan tot de deadline loopt de internetpenetratie met nog maar 57% van de wereldbevolking nog steeds ver achter op de ambities van Schmidt.1

afb. 1 DIGITALE AANTREKKINGSKRACHT

Prognose van de groei van de digitale advertentie-uitgaven wereldwijd

digitale advertentie-uitgaven wereldwijd

Bron: eMarketer

Dat betekent dat er nog heel wat groei te verwachten valt naarmate de digitale penetratiegraad toeneemt – en een schat aan aantrekkelijke beleggingskansen om aan te boren.

Neem bijvoorbeeld winkelen. Van de 24 biljoen dollar die wereldwijde consumenten vorig jaar hebben uitgegeven, werd slechts 12 procent online gespendeerd.2 In vijf jaar tijd zal de waarde van internetwinkelen naar verwachting meer dan verdubbelen. Dat zou ook het online betalen moeten stimuleren - momenteel is PayPal goed voor slechts 3,1 procent van de totale betalingen wereldwijd.3

Veranderingen in het winkelgedrag gaan hand in hand met een verbreding van het aanbod artikelen die online beschikbaar komen voor aankoop. Handelaren zullen ondertussen beter in staat zijn om voorraden op te volgen en klantinformatie te verzamelen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een doeltreffendere marketing. 

Een betere gegevensverzameling bij online winkelen en browsen zal op zijn beurt helpen om de verdere groei van digitale marketing te stimuleren. Een kwart eeuw na de allereerste banneradvertentie wordt de helft van al het geld dat aan reclame in de media wordt besteed, nu uitgegeven aan digitale reclame. In 2023 zal het aandeel naar verwachting groter zijn dan 60 procent (zie afb.1).4

Nieuwe kansen

De opkomst van de digitale economie heeft gevestigde sectoren opengesteld voor nieuwe spelers, aangezien de vaste kosten zijn gedaald en grotere bedrijven in veel gevallen achterop hinken in innovatie.

In de financiële sector, bijvoorbeeld, trekt slechts 10 procent van de fintech-risicokapitaaltransacties investeringen van banken aan.5 Dit is een bijzonder vruchtbaar terrein voor technologische innovatie, zoals mobiele en digitale betaaloplossingen, peer-to-peer lending platforms en de opkomst van de blockchaintechnologie. Vooral de plannen van Facebook met Libra – een cryptomunt die wordt ondersteund door een mandje activa – zijn bijzonder opvallend. De potentiële markt voor digitale financiering is enorm: er zijn momenteel wereldwijd 1,7 miljard volwassenen die buiten het financiële systeem vallen zonder toegang tot een traditionele bank.6

Banken investeren misschien meer in interactieve en alternatieve software dan veel andere sectoren, maar ze zullen dit nog meer moeten doen om hun activiteiten te beschermen tegen digitale uitdagers.

In de gezondheidszorg is er intussen nog meer ruimte om de digitale penetratiegraad te verhogen. Het IT-budget van de sector bedraagt slechts 3,5 procent van de totale inkomsten.7 Er wordt met name zeer weinig uitgegeven aan digitale software. We verwachten dat dit zal veranderen, met de centralisatie van patiëntgegevens die een betere analyse en realtime diagnose mogelijk maakt.
Afb. 2 cloud bovenaan prioriteiten IT-uitgaven
Netto percentage bedrijven die van plan zijn om de IT-uitgaven te verhogen per categorie
IT-budgetten per categorie

Gebaseerd op een onderzoek bij Amerikaanse en Canadese bedrijven. Bron: Computer Economics, "IT spending and staffing benchmarks 2019/2020"

Zulke trends beperken zich niet tot de financiële sector en de gezondheidszorg. Wereldwijd is er ruimte voor een vertienvoudiging van de IT-budgetten van bedrijven in de komende jaren, omdat cloud computing alle soorten bedrijven de mogelijkheid biedt om hun flexibiliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. 

De Z-factor

Naarmate de technologisch onderlegde jongere generaties opgroeien en meer macht hebben – zowel financieel als politiek – zal de digitale revolutie verder versnellen. Mensen die geboren zijn tussen 1995 en 2010, bekend als de ‘generatie Z’, worden ‘de echte digital natives’ genoemd: de overgrote meerderheid van hen heeft een smartphone en ze brengen elke dag een groot deel van hun tijd online door  - in veel gevallen 10 uur of meer.8

Tegenwoordig is de generatie Z goed voor bijna een derde van de wereldbevolking. Hun oudere – hoewel ook nog steeds digitaal onderlegd – millennial-tegenhangers zijn bijna net zo talrijk.9 Samen vertegenwoordigen ze een enorme markt, die messaging software, smartphones, online dating, gaming, fintech, internet-tv, online gebaseerde sharing economy-diensten en e-commerce omvat.

Uit onderzoek van het adviesbureau McKinsey blijkt dat jongere generaties geen onderscheid maken tussen ervaringen en connecties in de online en de fysieke wereld. Het zou dan ook logisch zijn dat de digitale droom van Schmidt in hun tijd in vervulling zou gaan.