I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

Verantwoord beleggen bij Pictet Asset Management

Onze benadering van verantwoord beleggen

Verantwoordelijkheid is geïntegreerd in alles wat we doen, te beginnen met onze beleggingsstrategie.

Het juiste om te doen

Verantwoordelijkheid gaat hand in hand met een lange-termijn partnershipbenadering. Het betekent gevoel hebben voor verantwoordelijkheid en integriteit, niet alleen ten opzichte van de huidige generatie, maar ook ten opzichte van de toekomstige generaties – en ten opzichte van de reële economie en de rest van de wereld. Dat is echt duurzaam denken.

Wij zijn ervan overtuigd dat overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) ons kunnen helpen om betere beleggingsbeslissingen voor de lange termijn te nemen voor onze klanten.

Wij geloven in verantwoord kapitalisme en hebben een bredere kijk op de economie en haar interacties met de maatschappij en de natuurlijke omgeving.

Wij zetten ons in om belangrijke ESG-criteria te integreren in onze beleggingsprocessen en onze activiteiten als aandeelhouder met de bedoeling het rendement te verbeteren en/of risico's te beperken.

Wij integreren ESG in onze risicomanagement- en rapportagetools om hoge normen voor transparantie en verantwoording te handhaven.

oe worden ESG-risico's geïntegreerd in fundamenteel onderzoek en in de dagelijkse beleggingsbeslissingen?
De medewerkers van Pictet Asset Management delen hun betrokkenheid bij het nemen van verantwoorde beleggingsbeslissingen.

Pictet Asset Management, november 2019


Onze inzet voor verantwoord beleggen

Enkele belangrijke feiten
enkele feiten rond ESG over Pictet AM

[1] per 31.03.2020

Onze benadering van verantwoord beleggen

Onze benadering van verantwoord beleggen kan in vijf kernpunten worden samengevat: 

 1. Wij integreren ESG-factoren in al onze beleggingsprocessen
  Al onze actieve long-only aandelen- en fixed-income beleggingsstrategieën houden rekening met ESG-overwegingen.
 2. Wij maken systematisch gebruik van ons stemrecht
  Om onze macht als belegger te benutten en zo positieve veranderingen teweeg te brengen, maken wij systematisch gebruik van ons stemrecht in het belang van onze klanten. 
 3. Wij gaan in gesprek met ondernemingen en overheden over ESG-aspecten
  Wij gaan rechtstreeks in gesprek met ondernemingsbesturen en overheidsemittenten over ESG-praktijken die volgens ons zorgen voor betere prestaties op de lange termijn.  
 4. Wij treden op als beheerders van verantwoorde beleggingen
  Wij zijn grote voorstanders van verantwoord beleggen en spelen een actieve rol in organisaties die verantwoorde financiering en duurzame beleggingen bevorderen.
 5. Wij zijn transparant naar klanten over ESG-criteria
  Wij zijn van mening dat onze transparantie ons onderscheidt van de concurrentie. In onze rapportages worden ESG-kenmerken gemeten op portefeuilleniveau en vergeleken met de benchmark. Onze Impact Reports geven aanvullende gegevens over onze milieu-impact.

Onze strategieën voor verantwoord beleggen

Vandaag houden al onze actieve long-only aandelen- en vastrentende beleggingsstrategieën rekening met ESG-overwegingen.

Al onze portefeuillebeheerders integreren ESG-factoren in hun beleggingsbeslissingen.

Voor beleggers die verder willen gaan dan deze criteria, zijn onze duurzame strategieën gericht op bedrijven met een sterker bestuur en schonere bedrijfsactiviteiten en producten.

We bieden ook een assortiment thematische beleggingsstrategieën waarbij belegd wordt in bedrijven die helpen ecologische en sociale problemen op te lossen zoals waterschaarste en klimaatverandering.

Strategies.jpg