I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

Global environmental Opportunities

Het lange termijn perspectief

Verantwoord beleggen

Het hebben van een lange termijn visie is nu belangrijker dan ooit – en dat betekent voor ons rekening houden met duurzaamheid in onze dagelijkse beleggingsbeslissingen ons actief aandeelhouderschap en onze rapportage.

Onze benadering van duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling speelt in op de hedendaagse behoeften, zonder dat het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar komt. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen economische ontwikkeling en de impact ervan op de maatschappij en de natuurlijke omgeving. De financiële wereld staat voor twee uitdagingen: hoe we duurzaamheid definiëren en hoe we duurzaamheid integreren in wat we doen. 

Duurzaamheid wordt algemeen omschreven als het vermogen van een systeem om op de lange termijn te overleven, maar er is geen gemeenschappelijke definitie van wat een lange termijn is. Voor sommige van onze klanten is dat 5 jaar, voor anderen dan weer de duur van een mensenleven. Uit onze partnerschapsstructuur en ons 200-jarig bestaan blijkt dat denken op de lange termijn bij ons al meerdere generaties meespeelt. 

 Laurent Ramsey

Als vermogensbeheerders wijzen wij kapitaal toe om de reële economie te financieren. Wij hebben de plicht om dat vermogen op een verantwoorde manier te verdelen, met de behoeften van toekomstige generaties in het achterhoofd.

— Laurent Ramsey, Managing Partner en Chief Executive Officer

Ten tweede, als vermogensbeheerder, is het onze plicht tegenover klanten om waarde te creëren door middel van kapitaalallocatie en activa te beschermen met een sterk risicobeheer. Om dit mandaat te vervullen, moeten we alle beschikbare publieke informatie - financiële en niet-financiële - gebruiken om ons onderzoek, de selectie van aandelen, de opbouw en het beheer van onze portefeuille en de interactie met de bedrijven waarin we investeren, te informeren. Milieu-, sociale en governancefactoren zijn dan ook essentiële overwegingen om voor onze klanten de juiste beleggingsbeslissingen voor de lange termijn te nemen.

ESG-at-PAM_NL.jpg

ESG-overwegingen zijn verankerd in onze beleggingen

Materialiteit is van belang

Bij de integratie van ESG-thema’s in het beleggingsproces is het essentieel om te begrijpen hoe ze financieel van invloed zijn op de langetermijnprestaties van een sector of bedrijf. Waar het om gaat, zijn de kwesties die echte bedrijfsrisico's met zich brengen. Daarom organiseren we ‘deep dive’-sessies met beleggingsteams waarin we focussen op de materiële kwesties in elke sector.


Wij nemen een actieve houding aan ten aanzien van onze beleggingen

Het aantal aandeelhouders dat zich de afgelopen decennia in de OESO rechtstreeks bezighoudt met het management van de onderneming is gestaag gedaald. Het gevaar bestaat dat de opkomst van passieve fondsen deze trend nog versterkt, als zij geen grotere inspanning leveren om leidinggevenden ter verantwoording te roepen.

Als actieve managers zijn wij van mening dat het onze verantwoordelijkheid is om met bedrijven in gesprek te gaan over alle materiële ESG-kwesties. Daarbij kan het gaan om goede governance en slechte sociale prestaties die de vergunning van een bedrijf in gevaar kunnen brengen, tot elk ander gebied dat volgens ons een impact heeft op de prestaties van het bedrijf op de lange termijn.

Deze overtuiging bepaalt onze stempraktijk.

  • Wij gaan rechtstreeks in gesprek met ondernemingsbesturen en overheidsemittenten waar wij naar onze mening de ESG-praktijken kunnen helpen verbeteren die een verschil maken voor de prestaties op de lange termijn
  • Wij streven ernaar om op algemene vergaderingen van aandeelhouders te stemmen over 100% van de aandelenparticipaties om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te behartigen
  • In 2017 hebben we tijdens 3.040 vergaderingen gestemd over 35.964 beslissingen .

Wij meten en delen de impact van onze beleggingen

Transparantie onderscheidt echte integratie van het aankruisen van een vinkje. Om zinvolle statistieken te produceren, is inzicht vereist in de kwesties die voor onze klanten het meest kritisch zijn. Het vraagt tijd om dat goed te doen. Naast financiële indicatoren omvatten onze verslagen ook aangepaste ESG-maatstaven, zoals indicatoren voor governance en controverses, proxy voting, en commentaar op gerelateerde activiteiten in de portefeuille. Vanaf het eerste kwartaal van 2019 zullen we ook informatie rond de CO2-voetafdruk bekendmaken.

Wij zijn grote voorstanders van verantwoord beleggen

Wij spelen een actieve rol in organisaties die verantwoorde financiering en duurzame beleggingen bevorderen met als doel de sector te sturen in de richting van meer inclusief denken rond mensen, planeet en portefeuilles, omdat ze op de lange termijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Onze inzet voor verantwoord beleggen
CommitmentTable.png

Hoe te beleggen

Al onze lange-termijn aandelen- en vastrentende beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op ESG-overwegingen. We beheren ook een reeks thematische strategieën die gericht zijn op milieu- en sociale impact, evenals klassieke strategieën voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

Onze thematische strategieën beleggen in specifieke activiteiten die direct bijdragen aan het aanpakken van milieu- en sociale uitdagingen, zoals waterschaarste, klimaatverandering en wereldwijde volksgezondheid. Onze daarentegen beleggen in de hele economie door zich te richten op bedrijven met een sterkere governance, veiligere en schonere bedrijfsvoering en producten.

Strategies.jpg