I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

Beurzen doen stap terug Japan trekt de aandacht

De wereldwijde aandelenmarkten doen een stap terug na de sterke start van 2018. Op regionaal niveau trekt Japan echter de aandacht met signalen die wijzen op een versnelling van de economische groei.

De koersstijging op de wereldwijde aandelenmarkten is in januari 2018 in een stroomversnelling terecht gekomen. Tegelijkertijd is ook het rendement op Amerikaanse en Duitse staatsobligaties opgelopen. De recente correctie wordt veroorzaakt doordat de vrees voor inflatie snel is toegenomen na de publicatie van Amerikaanse banencijfers. De terugval werd versterkt door technische factoren, zoals het afwikkelen van posities waarmee partijen inspeelden op een laag blijvende marktvolatiliteit. Het strategische asset allocatie-team van Pictet AM heeft de weging in aandelen verlaagd naar neutraal.

EEN LANG VERWACHTE CORRECTIE

Barometer feb 2018I.png

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Datastream, 31-01-2018   

Samen met Europa is Japan waarschijnlijk een van de regio’s met goede vooruitzichten. De industriële productie neemt stevig toe dankzij een groeiende export naar China en andere landen in de regio. Het producentenvertrouwen heeft het hoogste niveau bereikt in ruim drie jaar.

GROEIENDE EXPORT GEEFT JAPANSE INDUSTRIE EEN BOOST

201802_barometre_graph3.png

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Datastream, 31-01-2018 

De krapte op de Japanse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren steeds verder opgelopen. De werkloosheid schommelt rond het laagste niveau van de afgelopen twintig jaar. Er zijn momenteel 159 banen voor elke 100 werkzoekenden. De krapte komt vooralsnog niet tot uitdrukking in hogere lonen en een oplopende inflatie.

PERSONEEL GEZOCHT: KRAPTE OP JAPANSE ARBEIDSMARKT

201802_barometre_graph2.png

Bron: Pictet Asset Management, CEIC, Datastream, 31-01-2018