I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseurs en Institutionele beleggers en consultants en Particuliere Beleggers.

April 2018

De onnavolgbare koers van de biotechnologie

Biotechbedrijven doen het goed: meer dan 700 staan er nu genoteerd op de aandelenbeurzen.1 Wat is het geheim van hun concurrentiekracht?

Farmaceutische bedrijven verliezen terrein aan een nieuw soort fabrikanten. Terwijl de
farmaceutische industrie geneesmiddelen op een chemische basis produceert, gebruiken
biotechbedrijven levende organismen zoals bacteriën of enzymen om hun producten te
vervaardigen. Bovendien heeft de uitgebreide kennis van het menselijk DNA
biotechbedrijven in staat gesteld zich op specifieke ziekten te richten, en dat met een
veel hogere precisie te doen.

De sector kent een groeiprognose van 15 tot 20 procent per jaar.2 Dat komt neer op een groeiprognose van 6 procent voor de totale wereldwijde verkoop van receptgeneesmiddelen voor de periode tot 2022.3 Meer dan 700 biotechbedrijven hebben een notering op de internationale aandelenbeurzen.1 De totale omzet van de beursgenoteerde biotechbedrijven is tussen 2000 en 2016 verzevenvoudigd, van iets meer dan 20 miljard dollar tot bijna 140 miljard dollar.1

Opmerkelijke successen

Biotechbedrijven hebben al enkele opmerkelijke successen geboekt. ‘Een goed
voorbeeld is het geneesmiddel voor hepatitis C, dat door een groot Amerikaans
biotechbedrijf is ontwikkeld’, zegt Marie-Laure Schaufelberger, productspecialist voor
het Pictet-Biotech fonds. Het geneesmiddel heeft echter een stevig prijskaartje. Een
behandeling van drie maanden kan wel 70 000 tot 100 000 dollar4 kosten. Er zijn
tientallen biotechbedrijven actief, die één of meer producten in hun laatste fase van
klinische ontwikkeling hebben. Dat wil zeggen: het stadium vóór goedkeuring door de
Amerikaanse toezichthouder FDA.

Een sector om rekening mee te houden

Binnen de conventionele farmaceutische sector heerst de algemene vrees dat, zodra het
octrooi op een succesvol geneesmiddel van een fabrikant verloopt, generieke bedrijven
het geneesmiddel zullen nabootsen en het met een aanzienlijke korting op de markt
zullen brengen. Aangezien het octrooi op Aspirine lang geleden is verleend, mogen
andere bedrijven dan de uitvinder Bayer het medicijn ook vervaardigen en verkopen.
Dat verklaart waarom een tablet slechts enkele centen kost.

Adviesbureau EvaluatePharma schat dat farmaceutische bedrijven in de periode 2017-2020 inkomsten van bijna $ 80 miljard dollar zullen verliezen als gevolg van deze groeiende
concurrentie.3 Voor biotechbedrijven is dit risico aanzienlijk kleiner. ‘Iedereen die een
medicijn wil vervaardigen dat lijkt op een biologisch geneesmiddel dat niet meer door
een octrooi wordt beschermd – ook wel biosimilar genoemd − moet eerst bewijzen dat
het product precies dezelfde biologische kenmerken heeft als het originele middel’, legt
Schaufelberger uit. ‘Dat is veel complexer dan bij conventionele farmaceutische
medicijnen, waarbij je alleen maar hoeft aan te tonen dat de chemische samenstelling
vergelijkbaar is.’ 

Hoge drempel voor generieke concurrentie

In de Verenigde Staten wordt een extra barrière opgeworpen voor bedrijven die een
generieke kopie willen introduceren van een biologisch geneesmiddel dat niet meer
door een octrooi wordt beschermd. ‘Deze geneesmiddelen moeten klinisch worden
onderzocht, op dezelfde wijze als het oorspronkelijke biologische middel’, zegt
Schaufelberger. ‘Naast voldoende kapitaal en deskundigheid heb je laboratoria van hoge
kwaliteit nodig om generieke kopieën veilig en efficiënt te vervaardigen. Alleen dan kun
je concurreren met een succesvol product waarop het octrooi is verlopen. Onder de
bedrijven die al deze activa bezitten, zijn veel grote biotechbedrijven. Als ze het spel
goed spelen, hebben zij de potentie om een nieuwe bron van inkomsten aan te boren. In
onze optiek maakt de ongeëvenaarde dynamiek deze sector tot een interessant
beleggingsdomein.’