I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

Verantwoord waterverbruik in de fondsportefeuille

September 2019

Verantwoord waterverbruik door een beleggersbril

Pictet AM legt bedrijven op negen manieren langs de meetlat van planetary boundaries en schat de ecologische grenzen per bedrijf in. Een voorbeeld van hoe dat gebeurt op het gebied van waterverbruik.

Waar ligt de natuurlijke grens van het waterverbruik, op basis van het raamwerk van de planetary boundaries?

Het model schat dat we met zijn allen 4000 kubieke kilometer water per jaar gebruiken zonder dat de watervoorziening op onze planeet op lange termijn in gevaar komt. Door onder meer waterrecycling kan de daadwerkelijke waterconsumptie beduidend hoger liggen dan die grens. Wetenschappelijk onderzoek wijst op een verhoging van de waterconsumptie met een factor van 1,54. Dit betekent dat bedrijven en huishoudens naar schatting 6160 kubieke kilometer water kunnen verbruiken zonder de planetary boundary voor water te overschrijden (op dit moment verbruiken we met ons allen nog niet te veel water). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de geschatte hoeveelheid consumptiewater die verloren gaat doordat giftige stoffen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen.

Hoeveel water verbruiken bedrijven?

Bij de berekening van het waterverbruik maakt Pictet AM gebruik van Life Cycle Assessment (LCA). Dit is een bewezen methode, waarmee de uitstoot en het gebruik van middelen per industrie wordt berekend. Behalve voor water gebeurt dat ook voor andere milieu-uitdagingen.

Elke activiteit in de productie van een product of dienst wordt geanalyseerd

Elke activiteit in de productie van een product of dienst wordt geanalyseerd: het winnen van de grondstoffen en het opwekken van de energie tot de daadwerkelijke fabricage, distributie en zelfs het verwerken van eventuele restproducten. De analyse gaat verder dan de cijfers van de onderneming zelf. Het gaat per slot van rekening om de hoeveelheid water die verbruikt wordt in de volledige keten voor de productie van een product of dienst. Het waterverbruik van Apple ligt bijvoorbeeld een stuk lager dan dat van Samsung, simpelweg omdat de onderneming een groot deel van de fabricage-activiteiten uitbesteedt. Maar dat maakt de onderneming niet minder gevoelig voor de waterproblematiek.

Wat is de prijs van waterverbruik? 

Aan de hand van de relatie tussen het waterverbruik en de omvang van het wereld-bbp is het mogelijk een prijskaartje te hangen aan dat verbruik. Bedrijven met een waterverbruik op of onder een niveau van 81.000 kubieke meter per jaar per miljoen US$ aan omzet, blijven onder de grens.