I am Article Layout

De corona-uitbraak vestigt de aandacht op veiligheid als beleggingsthema

Februari 2020

Corona-uitbraak: veiligheid als beleggingsthema

De corona-uitbraak zet het belang van veiligheid in de schijnwerpers. Slimme beleggers hebben oog voor de megatrends die hierbij een rol spelen.

Het coronavirus maakt veel slachtoffers en creëert behoorlijk wat onrust - ook in de financiële wereld. Toch komt de uitbraak niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel. In 2003 werd China geteisterd door het SARS-virus en in 2016 zorgde het Zika-virus voor grote onrust in Brazilië. In de tussentijd brak ook nog een Mexicaanse griep uit. Wie kijkt naar megatrends zoals globalisering en demografische ontwikkelingen, ziet dat het geen toeval is dat nieuwe virussen vaker de kop opsteken en zich sneller verspreiden.

De wereldbevolking groeit. Door urbanisatie komen bovendien steeds mensen dicht bij elkaar te wonen. Hierdoor neemt het aantal contactmomenten toeneemt, waarbij een virus kan overspringen. Dankzij economische vooruitgang – een andere megatrend – groeit het reisbereik van de middenklasse in opkomende markten. Dat heeft economisch en sociaal gezien veel voordelen. Maar de keerzijde is dat virussen zich makkelijker over een groot gebied verspreiden.

Veiligheid als beleggingsthema

De corona-uitbraak vestigt indirect de aandacht op het thema veiligheid. Overheden nemen allerlei maatregelen om hun inwoners te beschermen. Een voorbeeld is het in quarantaine plaatsen van mensen die contact hebben gehad met corona-patiënten. De huidige acties zijn gericht op het beheersen van de uitbraak. Zodra dat lukt, verschuift de aandacht naar maatregelen om de verspreiding van nieuwe virussen te voorkomen of in ieder geval sneller in te dammen.

Veiligheid heeft betrekking op veel meer dan het bestrijden van griepvirussen. Onze strategie richt zich bijvoorbeeld naast fysieke veiligheid, ook op digitale veiligheid en veiligheidsdiensten. Dit levert een heel breed beleggingsuniversum op, dat loopt van bedrijven die giftige stoffen verwerken tot specialisten op het vlak van veilig elektronisch betalen en fabrikanten van test- en controleapparatuur.

Niemand bespaart graag op veiligheid

De kracht van veiligheid als beleggingsthema, is dat bedrijven vaak geen keuze hebben om in dit segment te investeren. Voedingsfabrikanten zijn bijvoorbeeld verplicht om hun producten goed te laten testen. En een nieuwe auto mag alleen de weg op met degelijke gordels en airbags. Aan de andere kant zullen consumenten niet snel op veiligheid besparen. Als jonge ouders bijvoorbeeld op zoek gaan naar een kinderstoeltje, kijken ze meestal eerder naar de veiligheidsscore dan de prijs.

Dat wordt weerspiegeld in de eigenschappen van de aandelen binnen het beleggingsterrein van onze strategie. De winstmarge ligt beduidend hoger dan het beursgemiddelde1, terwijl de omzet van dit soort ondernemingen relatief snel stijgt. Sinds 2008 komt de omzetgroei van bedrijven binnen het thema 6,2%, terwijl de wereldeconomie in die periode met gemiddeld 3,7% groeide2. De sterke eigenschappen verklaren de mooie prestaties van de strategie sinds de introductie, ruim elf jaar geleden.